Sectoren

Sectoren

De inkoopuitdaging in de ene sector is de andere niet. Daarom zullen we voor uw opdracht altijd een consultant selecteren die de ins en outs van uw sector kent. Dat betekent dat onze consultant niet alleen uw organisatie en branche begrijpt, maar ook de cultuur binnen uw organisatie.

In welke sectoren zijn we actief?

Emeritor is actief in: de industrie, logistiek, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, investeringsmaatschappijen, Rijksoverheid, gemeentes, Veiligheidsregio’s, nutsbedrijven, decentrale overheid, verpleeg- en verzorgingstehuizen, geestelijke gezondheidszorg, en ziekenhuizen.

We kennen de specifieke uitdagingen die in iedere sector spelen. Neem de publieke sector; daar wordt vaak een beroep gedaan op onze expertise op het gebied van Europees aanbesteden en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

In de financiële sector zijn er verplichtingen vanuit de toezichthouder AFM en De Nederlandse Bank waar ook de inkoopfunctie aan moet voldoen.

Daarnaast werken wij samen met Private Equity partijen. Zij willen vaak grip krijgen op de inkoopuitgaven en waar mogelijk het rendement verbeteren.

Andere sectoren vragen om specifieke inkoopexpertise. We weten bijvoorbeeld precies welke eisen een zorginstelling stelt aan de ICT of facilitaire onderwerpen zoals de schoonmaakdienstverlening.

Onze consultants zijn ook kind aan huis bij het groot MKB, waar wij vaak eerst een inkoopfunctie inrichten en vervolgens optreden als buitenboordmotor van deze organisaties. Op regelmatige basis worden onze specialisten ingezet voor een specifiek inkooppakket omdat de inkoopafdeling niet alle expertise zelf in huis heeft.

 

Benieuwd naar andere inkoopvraagstukken die we hebben opgelost?

Klanten uit verschillende sectoren vertellen over hun ervaringen met Emeritor.