Privacy

Privacy Statement

Emeritor neemt uw privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy beleid staat wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en op onze activiteiten voor marketing en contractbeheer van klanten en leveranciers. Het is ook van toepassing op werknemers en op mensen die een (interim) baan zoeken.

Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Dit Privacy statement is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt, via correspondentie over gewenste dienstverlening, per telefoon en via onze website.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als u;

 • Onze websites bezoekt;

 • Gegevens invult of achterlaat op een van onze websites;

 • Een account aanmaakt op de werkenvoor website;

 • U op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen.

en als wij dit niet direct van u hebben gekregen;

 • Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden;

 • Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door uw opgegeven referentie contactpersonen.

We verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn om u informatie te verstrekken over onze producten/dienstverlening en om deze dienstverlening in wederzijds belang te kunnen blijven leveren. Emeritor verwerkt alleen de persoonsgegevens die direct noodzakelijk zijn om de gewenste dienstverlening te kunnen leveren.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening of om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Naast de naam en contactgegevens van het bedrijf gaat het om gegevens zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, factuurgegevens, e-mailadres, cv, referenties en getuigschriften. Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens t.b.v. persoonsgegevens in het kader van de matching, vacatures, beschikbaarheid en inzet bij Derde.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • Uw toestemming;

 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;

 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”;

 • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze relaties;

 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en relaties en hun wensen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Emeritor gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;

 • Om u op de hoogte houden van ons aanbod en nieuws;

 • Om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;

 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen zodat u zelf uw persoonlijke gegevens kunt aanpassen en verwijderen;

 • Om met u te kunnen communiceren over geschiktheid en beschikbaarheid in verband met nieuwe opdrachten en vacatures;

 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken;

 • En om te voldoen aan op Emeritor rustende wet- en regelgeving.

Website

Als u op de website een contactformulier invult, online een brochure of andere publicatie van ons aanvraagt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, aanvraag of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan. Uw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verspreid. Uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie of voor de inschrijving voor een van onze trainingen.

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met namen het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden mogelijk een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Sollicitatie

Als u solliciteert naar een baan bij Emeritor, verzamelen wij de gegevens die u verstrekt tijdens het aanvraagproces. Emeritor verzamelt of verwerkt geen speciale categorieën persoonlijke gegevens, zoals openbare unieke identificatiegegevens of gevoelige persoonlijke gegevens.

 

Beveiliging en bewaartermijn

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor u én voor ons. We hebben daarom technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo maken wij gebruik van de huidige beveiligingstechnieken, beveiligde servers, afspraken met onze IT-leveranciers en hebben wij een speciale functionaris gegevensverwerking aangesteld. Toegang tot de gegevens is alleen mogelijk voor geautoriseerde medewerkers.

We slaan persoonlijke gegevens op zolang we dit nodig achten om het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld te vervullen. Hierbij houden we ook rekening met onze behoefte om uw vragen te beantwoorden of mogelijke problemen op te lossen. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens kunnen bewaren voor een redelijke periode na uw laatste interactie met ons. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld niet langer nodig zijn, zullen we deze op een veilige manier verwijderen.

In dien en voor zover wij gegevens verstrekken aan bewerkers die gegevens namens Emeritor verwerken is overeengekomen dat zij deze gegevens eveneens optimaal beveiligen.

Ondanks alle genomen maatregelen zijn wij niet in staat om een 100% garantie te bieden op onze beveiliging.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens & Bewaartermijn

 • Sollicitatie 
  180 dagen vanaf het moment van solliciteren. Tenzij toestemming is gegeven de gegevens in portefeuille te bewaren, de bewaartermijn is dan 1 jaar.

 • ZZP’ers (NAW gegevens, email adres, cv, telefoonnummer)
  Tot 2 jaar na de laatste opdracht.

 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens
  7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 • Gegevens in de administratie
  Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)
  Zolang als u het account hebt.

 • Correspondentie
  Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

 • IP adres
  Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

 • Informatie over surfgedrag
  Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

 • Cookie ID´s
  Kijk in ons cookiebeleid.

 • Informatie die verband houdt met een juridische procedure.
  Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

 • Naam en e-mailadres t.b.v. nieuwsbrieven
  Totdat u zich afmeldt voor de ontvangst van de nieuwsbrieven.

De rechten op persoonlijke gegevens

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen die Emeritor van u heeft;

 • Het recht om Emeritor te verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn;

 • Het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer het voor Emeritor niet langer nodig is om dergelijke gegevens te bewaren;

 • Het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Bijvoorbeeld uw toestemming om e-marketingcommunicatie te ontvangen of uw account in de ZZP database te verwijderen;

 • Het recht om Emeritor te verzoeken om uw persoonlijke gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract;

 • Het recht om een beperking op verdere gegevensverwerking te vragen in het geval er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonlijke gegevens;

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, in het geval dat de gegevensverwerking gebaseerd is op legitiem belang en / of direct marketing.

Elke vraag over uw privacyrechten kunt u sturen naar info@emeritor.com;

Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

 

Maken wij gebruik van Cookies?

Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak.

Om onze site zo goed mogelijk te kunnen optimaliseren gebruiken wij momenteel Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om standaardinformatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de Emeritor websites te verbeteren en onze informatievoorziening af te stemmen op de behoeften van bezoekers en om beveiligingsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen.

Op onze websites zijn buttons opgenomen om informatie te kunnen delen op sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze buttons worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Twitter, Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

U kunt de cookie instellingen van de browser die u gebruikt zelf aanpassen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden via de instellingen of Help-functie van de browser.

Worden uw gegevens verstrekt aan derden?

Wij delen, verkopen, verhuren of verhandelen uw informatie niet met derden zonder uw toestemming. Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf of om u in contact te brengen met potentiele opdrachtgevers. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

 • ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland.

 • Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland.

 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

We zijn er verantwoordelijk voor dat derden zich houden aan dit Emeritor Privacy statement en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door een verwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

 

Google Analytics

Emeritor.com gebruikt Google analytics om het websiteverkeer te analyseren. Daarvoor worden Google analytics cookies gebruikt op onze website. Om ongewenst gebruik door Google te voorkomen van de gegevens die beschikbaar zijn tijdens uw websitebezoek aan Emeritor.com heeft Emeritor volgende maatregelen genomen.

Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
‘Gegevens delen’ uitgezet;
Maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google analytics cookies.

 

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Emeritor behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De toepasselijke versie is altijd te vinden op onze website. Wij informeren u per mail en via de website indien er sprake is van meer indringende wijzigingen.

 

Wat als u vragen of klachten heeft?

We horen het natuurlijk graag als u niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt of wanneer er privacy gerelateerde vragen zijn. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de speciale functionaris gegevensverwerking via info@emeritor.com

Emeritor Procurement Services B.V.
Smidsvuur 12
2421 MP Nieuwkoop
0172 – 52 52 52
E-mail: info@emeritor.com