Marcom

Marcom

Veel organisaties besteden een deel van hun marketing- en/of communicatiediensten (Marcom) uit. Diensten als marktonderzoek, PR, online marketing en copywriting worden dan bij een externe leverancier betrokken. Hierbij behoudt de interne Marcomafdeling wel zelf de regie.

Marcom uitbesteden: enkele uitdagingen

Het uitbesteden van Marcom-dienstverlening leidt vaak tot uitdagingen. Door veel eenmalige opdrachten en persoonlijke voorkeuren van stakeholders kan bijvoorbeeld een veelheid aan leveranciers ontstaan.

Mede daardoor is er onvoldoende zicht en grip op de prestaties van leveranciers. Wanneer afspraken niet goed zijn vastgelegd in contracten wordt de situatie nog onduidelijker. Dat kan leiden tot discussies over bijvoorbeeld de overdracht van intellectueel eigendom of de buy-out, het gebruiksrecht, en overschrijding van budgetten. Zulke knelpunten hebben weer een negatieve uitwerking op de relatie met de leverancier.

Tegelijkertijd ontstaat een steeds groter aanbod van gespecialiseerde bureaus. De vraag is dan: hoe selecteert u als organisatie de juiste leverancier in deze steeds complexere markt?
De rode draad bij deze uitdagingen: inkoop wordt niet, te laat of onvoldoende betrokken bij de inkoop van diensten en de selectie van leveranciers en bureaus. De inkoopafdeling wordt vaak gezien als de verplichte halte die voor vertraging zorgt en alleen maar op de kosten let.

De expertise van Emeritor

Emeritor heeft bewezen dat het betrekken van inkoop waarde toevoegt. Onze consultants zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de Marcom-inkoop. Zij hebben kennis van de materie en kunnen daarom ook inhoudelijk, in het stadium waarin u nadenkt over de eisen en wensen met betrekking tot de in te kopen dienstverlening, nuttige input leveren.

Door middel van een analyse van het ‘bureaulandschap’ maken we per dienst of onderwerp helder met welke bureaus wordt samengewerkt, voor welke dienstverlening en hoeveel geld hieraan wordt uitgegeven. Vervolgens kunnen we deze gegevens benchmarken en de mogelijke verbeteringen in kosten, kwaliteit en risico samen met u realiseren. Daarnaast kunnen we pitchtrajecten professioneel begeleiden.