HRM

HRM

Zeker in een periode van een krapper wordende arbeidsmarkt is het voor organisaties een uitdaging de juiste mensen te vinden voor openstaande vacatures. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers zodanig te binden en boeien dat zij tevreden blijven. Medewerkers kiezen nu eenmaal voor een organisatie die aansluit bij hun eigen identiteit, wensen en behoeften. Een sterk en vooral ook authentiek werkgeversimago speelt hierbij een belangrijke rol.

De rol van inkoop

Arbodienstverlening, assessments, trainingen, coaching, expat services, outplacement, werving & selectie, executive search, payrolling en uitzendkrachten. Zo maar een aantal voorbeelden van diensten die ingezet worden ten bate van medewerkers en hun in-, door- en uitstroom.

Aangezien al deze diensten van invloed zijn op het functioneren, de ontwikkeling en het welbevinden van het personeel is men op HRM afdelingen wel eens huiverig de inkoop van deze zaken uit handen te geven.

Emeritor is zich hiervan meer dan bewust en zorgt ervoor dat inkoop gezamenlijk wordt gedaan, waarbij de specificaties van de afdeling HRM leidend zijn. Onze consultant treedt op als objectieve en kritische procesbegeleider, met oog voor de specifieke inkoopaspecten waarop de afdeling HRM wellicht minder nadruk legt.

De expertise van Emeritor

Human Resources kent vele aspecten en Emeritor helpt graag de inkoop hiervan te optimaliseren. Wij hebben consultants beschikbaar met kennis van en gevoel voor het HRM-vakgebied.

Het resultaat voor uw organisatie: een HRM-afdeling die bij de specificatie van de in te kopen producten en diensten het gewenste werkgeversimago een podium geeft.