Spendanalyse

Spendanalyse

Er zijn nog veel organisaties die onvoldoende grip hebben op de inkoopuitgaven door het ontbreken van financiële informatie. Wie in control wil komen als het gaat om inkoopuitgaven, heeft immers eerst inzicht nodig.

Met de spendanalyse, ook wel inkoopuitgaven-analyse genoemd, als vertrekpunt krijgt u inzicht in uw inkoopuitgaven. Welke bedragen worden uitgegeven, door wie gebeurt dat, waaraan en bij welke leveranciers? En voor welk deel van de inkoopuitgaven is een contract afgesloten?

De expertise van Emeritor

Wij hebben al meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van spendanalyses waarvoor we een eigen methodiek hebben. We maken gebruik van de slimme oplossing Spendency.

Omdat we de gegevens uit de financiële administratie koppelen aan een inkoopcategorisering op drie niveau’s, wordt deze geschikt gemaakt als managementinformatie. Zo krijgt u inzicht in:

  • De directe en indirecte inkoopuitgaven;
  • De inkoopuitgaven per categorie (bijvoorbeeld facilitair);
  • De inkoopuitgaven per inkooppakket (bijvoorbeeld catering).

Ook geven we aanbevelingen over welke acties u zou kunnen nemen om meer grip op uw uitgaven te krijgen.

Onze spendanalyses zijn extra waardevol door onze marktkennis. Zo kunnen we kengetallen uit de spendanalyse benchmarken met kengetallen van vergelijkbare organisaties of sectoren.

Op basis van de uitkomsten van de spendanalyse geven we een advies op maat voor optimalisatiemogelijkheden en hoe deze te realiseren.

Veelgestelde vragen

De spendanalyse is het vertrekpunt voor inzicht in uw uitgaven. Welke bedragen worden uitgegeven, door wie gebeurt dat, waaraan en bij welke leveranciers? Omdat we de financiële informatie koppelen aan een inkoopcategorisering, wordt deze geschikt gemaakt als managementinformatie. Zo kunt u de juiste acties nemen om grip op uw uitgaven te krijgen en te behouden.

Een spendanalyse vertaalt financiële data naar specifieke inkoopinformatie. We maken inzichtelijk wat de organisatie uitgeeft per specifiek inkooppakket en bij welke leveranciers. Ook geeft de spendanalyse meer inzicht in de span of control en administratieve belasting van de inkoopfunctie.

De spendanalyse is de basis voor de professionalisering van de inkoopfunctie, de inrichting van contract- en leveranciersmanagement en Purchase-to-Pay.

  • Gevalideerde en geanalyseerde leveranciers- en factuurgegevens;

  • Leveranciers- en factuurgegevens gekoppeld aan een passende inkoopcategorisering voor directe (PR) en indirecte (NPR) spend;

  • Indeling spend naar inkoopcategorieën en inkooppakketten;

  • Top 25 leveranciers (naar spend en naar aantal facturen);

  • Pareto analyse (20% van de leveranciers is verantwoordelijk voor 80% van de totale inkoopuitgaven);

  • Indeling spend per bedrijfsonderdeel.

Bovendien krijgt u zicht op de inkoopuitgaven waarvoor nog geen contract is afgesloten; hiervoor kunt u inkoopprojecten opstarten om de juiste leverancier te selecteren en te contracteren.