Professionaliseren van de inkoopfunctie

Professionaliseren van de inkoopfunctie

Hoe professioneel is uw inkoop? Wilt u weten hoe uw inkoopfunctie een goede bijdrage kan leveren aan de organisatiedoelstellingen? Of vraagt u zich af hoe u uw inkoopfunctie kunt inrichten of professionaliseren?
Bij Emeritor hebben we een bewezen aanpak om uw inkoop te professionaliseren en te laten aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen.

De aanpak van Emeritor: Het Emeritor Inkoophuis©

We starten altijd met het uitvoeren van een inkoopanalyse, waarin we rapporteren over de huidige situatie van de inkoopfunctie en adviseren over een passend ambitieniveau en bijbehorende mogelijke resultaten. Wanneer we daarover met u tot overeenstemming zijn gekomen, gaan we aan de slag met alle elementen uit het Emeritor Inkoophuis©:

  • Inkoopbeleid en inkoopdoelstellingen: hoe dragen deze optimaal bij aan de organisatiedoelstellingen? Voorbeelden van inkoopdoelstellingen zijn: het realiseren van besparingen en uw MVO doelstellingen, het verhogen van de leverbetrouwbaarheid en de kwaliteit van de in te kopen producten of diensten of het verlagen van risico’s door de inzet van leveranciers;

  • Inkoopstrategie: waarin is uitgewerkt hoe deze inkoopdoelstellingen bereikt worden;

  • Inkoopprocessen en -procedures: op strategisch, tactisch en operationeel niveau: hoe worden deze optimaal  ingericht?;

  • Personeel & organisatie: governance, functies en functieprofielen, werving en selectie, training en coaching om de huidige inkoopprofessionals op het juiste niveau te brengen;

  • Methoden & communicatie: een indeling in inkoopcategorieën en in leveranciers per categorie, het inrichten van een praktische inkooptoolkit, het introduceren van een multidisciplinaire aanpak bij inkoopprojecten en offerte beoordelingsmethodieken. Communicatie: onze communicatieaanpak is erop gericht om alle stakeholders op het juiste moment te informeren of betrekken met behulp van de juiste communicatiemiddelen;

  • Systemen: inzicht in hoe het inkoopproces optimaal door systemen wordt ondersteund;

  • Leveranciers: het selecteren en contracteren van voorkeursleveranciers en het inrichten van categorie-, leveranciers- en contractmanagement.

Naast het inrichten van een professionele inkoopstructuur voeren we inkooppakketprojecten uit. Vaak werken we hierin samen met uw inkoopafdeling en maken we per project afspraken over de taakverdeling en het beoogde resultaat.

Elk element uit het Emeritor Inkoophuis© bekijken we vanuit de volgende invalshoeken:

  • Kosten: wat zijn potentiële kostenbesparingen?

  • Waardecreatie: mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van de dienstverlening of het product, onder andere met betrekking tot duurzaamheid, niveau van de dienstverlening, efficiency, innovatie en imago.

  • Risicobeheersing: Wat is een acceptabele mate van risico voor de organisatie?