Outsourcing van inkoop

Outsourcing van inkoop

Organisaties zijn permanent bezig met het efficiënter en effectiever organiseren van hun bedrijfsactiviteiten. In- en uitbestedingsoverwegingen zijn daar onderdeel van. Dit gaat bij de meeste organisaties om activiteiten op het gebied van ICT, logistieke en facilitaire diensten en callcenters.

Steeds meer organisaties onderkennen de noodzaak van een professionele inkooporganisatie die de gewenste positieve bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen. De realiteit laat zien dat het lastig is om zelf een ‘Best in Class’ inkoopfunctie op te bouwen én in stand te houden. Wellicht is het daarom de moeite waard om ook uw inkoop in te kopen?

Voordelen van het uitbesteden van inkoop

Er zijn veel voordelen aan het uitbesteden van inkoop. Enerzijds kunnen organisaties zich hierdoor beter focussen op hun strategische inkoopactiviteiten. Anderzijds krijgen zij toegang tot externe kennis en capaciteit en vergroten zij hun operationele flexibiliteit omdat zij sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen.

En natuurlijk zijn er kostenvoordelen. Een efficiëntere manier van werken, onder andere door de inzet van specifieke inkoopexpertise en inkoopsystemen, leidt tot lagere kosten van de inkoopfunctie, maar ook tot betere resultaten, zoals hogere besparingen.

Veelgestelde vragen

Onderwerpen waar we alles over weten zijn onder meer: Europees aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement, inkoopanalyses, spendanalyses en Purchase-to-Pay.

Onze consultants hebben bovendien specifieke kennis van inkooppakketten op het gebied van: Facilitair, HRM, ICT, Marketing & Communicatie, Logistiek en Mobiliteit.

Door onze ruime resources én ervaring zijn we in staat diverse projecten op verschillende expertisegebieden tegelijk uit te voeren. Op die manier kunnen we samen met u flinke stappen zetten, zonder dat uw organisatie zelf de expertise in huis heeft.

Ook maakt onze ruime ervaring een vergelijking met de rest van de markt mogelijk. We kunnen gegevens benchmarken met de vele opdrachten die we al hebben uitgevoerd of momenteel uitvoeren.