Interim Procurement Management

Interim Procurement Management

Groeit uw business hard, maar heeft u nog geen inkoopfunctie om deze groei goed te ondersteunen? Heeft uw organisatie een senior verandermanager nodig die de inkoopdoelstellingen, -strategie, -processen en -activiteiten laat aansluiten op uw bedrijfsdoelstellingen? Merkt u dat door bijvoorbeeld een fusie de inkoopfunctie op een andere manier georganiseerd moet worden?

Dan is Interim Procurement Management van Emeritor de oplossing die u zoekt!

Herkent u deze uitdagingen?

De inkoopfunctie is bij veel organisaties nog niet optimaal ingericht. Er zijn organisaties die zich in de groeifase bevinden. Zij groeien snel, maar ze hebben de ‘achterkant’ van hun organisatie vaak nog niet op orde; het accent ligt immers op business development en sales. Inkoop is dan decentraal in de organisatie belegd bij de gebruiker van de dienst of het product. Er ontstaat behoefte aan een aparte inkoopfunctie om meer grip te krijgen op de uitgaven.

Er zijn ook organisaties die opereren in een meer volwassen markt met veel aanbieders die weinig van elkaar verschillen en vooral op prijs met elkaar concurreren. Zulke bedrijven hebben vaak wel een inkooporganisatie, maar het gevoel leeft dat die nog effectiever en efficiënter kan worden georganiseerd. Er is een doortastende aanpak nodig om de inkoop aan te laten sluiten op de organisatiedoelstellingen waardoor de organisatie krachtig blijft (of weer wordt) in de steeds veranderende markt.

De rol van de Interim Procurement Manager

Om een transitie te realiseren die de inkoopfunctie met al haar facetten naar een hoger inkoopvolwassenheidsniveau brengt, heeft u iemand nodig die begrijpt waar het over gaat. Een tijdelijke Procurement Manager die de noodzakelijke verandering in de organisatie voor elkaar krijgt.

 

De meerwaarde van Emeritor

Emeritor biedt ervaren inkoopprofessionals die excelleren in verandermanagement en een brede bestuurlijke en/of management ervaring hebben, gecombineerd met jarenlange strategische inkoopervaring bij een veelheid aan organisaties.

In combinatie met onze visie, ervaring, inkoopexpertise en de beschikbare Emeritor modellen, tools, templates en best practices, leveren wij veel meer dan alleen de benodigde capaciteit.

De Interim Procurement Managers van Emeritor hanteren een praktische change management werkwijze. Met een poule van Interim Procurement Managers kunnen wij de juiste match maken voor uw organisatie.

Binnen de groep van onze Procurement Managers worden sparringsessies georganiseerd om eventuele complexe vraagstukken te bespreken om van daaruit de meest optimale oplossing of aanpak te bepalen, natuurlijk in een vertrouwelijk kader.

Veelgestelde vraag

De interim procurement manager brengt zaken op orde. Zodra het fundament is gelegd en het huis is opgebouwd, kan een procurement manager het stokje overnemen en de ingeslagen weg voortzetten. Op die manier kunt u tijdelijk investeren in specifieke kennis en expertise en daarna zelf uw eigen inkooporganisatie uitbouwen en beheren.

De interim procurement manager bouwt aan een professionele inkoopfunctie die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen, altijd met een doortastende en verfrissende blik. Dit kan zijn in de vorm van:

  • Het opzetten van en/of leiding geven aan een inkoopafdeling;

  • Het effectief draaiend krijgen van de inkoopfunctie;

  • Het betrekken van leveranciersinzet op directieniveau in de ondernemingsplannen;

  • Het uitvoeren van projecten die zich richten op het structureren van de inkoopfunctie;

  • Het uitvoeren van een specifieke opdracht waarbij verandering of verbetering wordt gerealiseerd.

De aanpak en invulling van de rol hangt af van de organisatie, de professionaliteit van de inkoopfunctie en het reeds benutte potentieel door de inzet van leveranciers.