Inkoopexpertise

Inkoopexpertise

Inkoop kan een grote bijdrage leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Deze bijdrage wordt onder andere bepaald door de overeengekomen afspraken met uw leveranciers en de kwaliteit, beschikbaarheid en prijsstelling van ingekochte goederen en diensten.

Afhankelijk van het type organisatie kunnen de inkoopkosten tussen de 30% en ruim 80% van uw omzet uitmaken. Toch zijn er nog steeds bestuurders die onvoldoende zicht en grip hebben op hun leveranciers en de inkoopkosten. De impact van inkoop is daardoor minder effectief dan deze zou kunnen zijn; dat is een gemiste kans.

Bij Emeritor combineren wij onze jarenlange ervaring in diverse sectoren met onze specialistische kennis van bepaalde inkoopcategorieën.

Het inkopen van ICT-hardware is immers anders dan het contracteren van een cateraar of het selecteren van een leasemaatschappij. Om maar niet te spreken over bijvoorbeeld de inkoop van dienstverlening die de kernactiviteiten van uw organisatie ondersteunt. Binnen het inkooptraject is de inkoper degene die het proces begeleidt en met een opbouwende kritische blik kijkt naar de uitvraag die in de markt wordt gezet.

De inkoper moet hiervoor toereikende en inhoudelijke kennis van de inkoopcategorie en de markt hebben om de uitvraag en het Programma van Eisen te kunnen opstellen en toetsen. Bovendien moet de inkoper als sparringpartner en volwaardig gesprekspartner geaccepteerd worden door de inhoudelijk specialisten binnen uw organisatie en haar leveranciers. Hiervoor zijn affiniteit met het onderwerp en kennis van de leveranciersmarkt met al haar trends en ontwikkelingen cruciaal.

De expertise van Emeritor

Niet voor niets besteden we veel tijd en aandacht aan het verder ontwikkelen en uitbouwen van onze expertisegebieden. Die hebben we primair onderverdeeld in directe en indirecte inkoopuitgaven, waarbij we voor de indirecte inkoopuitgaven een gestandaardiseerde categorisering hanteren die binnen iedere organisatie toepasbaar is.

Onder het motto ‘weet waarover je spreekt’ bundelen we binnen de expertisegebieden de inkoopkennis van onze collega’s en onze ervaring met de markt tot een optimale combinatie voor onze klanten. Daarbij blijven we in de eerste plaats een inkoopdienstverlener, maar we laten zien dat wij uw business begrijpen en in staat zijn uw inhoudelijke kennis te vertalen naar inkoopoplossingen.

Veelgestelde vragen

Onderwerpen waar we alles over weten zijn onder meer: Europees aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement, inkoopanalyses, spendanalyses en Purchase-to-Pay.

Onze consultants hebben bovendien specifieke kennis van de inkoopcategorieën facilitair, HRM, ICT, marcom, logistiek en mobiliteit.

Al meer dan 20 jaar is Emeritor actief voor klanten in een verscheidenheid aan sectoren: industrie, logistiek, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, investeringsmaatschappijen, Rijksoverheid, gemeentes, Veiligheidsregio’s, GGD’s, nutsbedrijven, decentrale overheid, verpleeg- en verzorgingstehuizen, geestelijke gezondheidszorg en regionale- en academische ziekenhuizen.

Door onze ruime resources, groot aantal consultants én ervaring zijn we in staat meerdere projecten op verschillende expertisegebieden tegelijk uit te voeren. Op die manier kunnen we samen met u flinke stappen zetten, zonder dat uw organisatie zelf alle expertise in huis moet hebben.

Ook maakt onze ruime ervaring een vergelijking met de rest van de markt mogelijk. We kunnen gegevens benchmarken vanuit de vele opdrachten die we al hebben uitgevoerd of momenteel uitvoeren.