Inkoopanalyse

Inkoopanalyse

Kwalitatieve analyse

Wilt u weten hoe de inkoopfunctie in uw organisatie presteert? Wilt u meer zicht en grip op de inkoopuitgaven? Vraagt u zich af hoe uw inkoop nog meer kan worden geprofessionaliseerd en tot welke resultaten dat leidt?

Emeritor kan dit voor u in kaart brengen door middel van een inkoopanalyse.

Hoe pakken wij een inkoopanalyse aan?

De inkoopanalyse bestaat uit twee onderdelen: een kwantitatief onderzoek (spendanalyse) en een kwalitatief onderzoek naar de huidige en gewenste volwassenheid van uw inkooporganisatie.

De kwalitatieve inkoopanalyse voeren wij uit na afronding van de spendanalyse. Met de inkoopanalyse geven we u inzicht in de volwassenheid van uw inkooporganisatie. Allereerst beoordelen we uw huidige inkoopdocumenten zoals inkoopbeleid, inkoopdoelstellingen, inkoopjaarplan en inkoopcontracten en ook in hoeverre leveranciers- en contractmanagement en het Purchase-to-Pay proces is ingericht. Daarnaast beoordelen wij de kwaliteit van een aantal inkoopcontracten (raamovereenkomsten en eenmalige contracten) en de inkoopmethodes, -processen en -systemen. Door middel van interviews met de belangrijkste stakeholders (directie, diverse managers en inkoopmedewerkers) creëren wij een beeld van de huidige situatie.

De resultaten

Op basis van al deze input stellen we het huidige inkoopvolwassenheidsniveau van uw organisatie vast. In de eindrapportage ontvangt u onze bevindingen, aanbevelingen en geschat besparingspotentieel, samen met een roadmap om dit te realiseren. Vervolgens kunt u bepalen of u deze verbeteringen zelf wilt uitvoeren, of dat Emeritor hierbij ondersteunt en projecten voor u uitvoert.

Bij Emeritor voeren we jaarlijks meerdere inkoopanalyses uit voor private, publieke en non-profit organisaties. Daardoor hebben wij ruim twintig jaar kennis en ervaring in huis. Een inkoopanalyse heeft een gemiddelde doorlooptijd van vier tot zes weken.

Veelgestelde vragen

Met de spendanalyse – ook wel inkoopuitgaven-analyse genoemd – als vertrekpunt krijgt u inzicht in uw uitgaven. Welke bedragen worden uitgegeven, door wie gebeurt dat, waaraan en bij welke leveranciers? Doordat we de financiële informatie koppelen aan een inkoopcategorisering en contracten, wordt deze geschikt gemaakt als managementinformatie. Zo kunt u de juiste acties ondernemen om grip op uw uitgaven te krijgen en te behouden.

De inkoopanalyse geeft u inzicht in de eigen inkooporganisatie én hoe u deze kunt professionaliseren, zodat u meer waarde uit uw inkoop haalt.

Concreet betekent dit:

 • U krijgt inzicht in uw inkoopuitgaven
  Zo weet u welke bedragen worden uitgegeven, door wie dat gebeurt, waaraan en bij welke leveranciers.
  Enkele aspecten die we uitwerken:
  – Inkoopvolume, aantal leveranciers, aantal facturen
  – Indeling (directe en indirecte) spend naar inkoopcategorieën en -pakketten
  – Top 25 leveranciers (naar spend en naar aantal facturen)
  – Pareto analyse (20% van de leveranciers is verantwoordelijk voor 80% van de totale inkoopuitgaven)
  – Spend per bedrijfsonderdeel en per kostenplaats;

 • U krijgt inzicht in het inkoopvolwassenheidsniveau
  Het huidige niveau waarop uw inkoopfunctie presteert krijgt u op deze manier helder. Daarvoor gebruiken we ons eigen inkoopvolwassenheidsmodel;

 • U krijgt inzicht in het aanwezige verbeter- en besparingspotentieel.

Wij adviseren u over het ambitieniveau dat past bij de inkoopfunctie van uw organisatie. Daarnaast kunnen wij door het combineren van de resultaten van de spendanalyse met de kwalitatieve bevindingen een realistische inschatting maken van het aanwezige besparingspotentieel in de verschillende inkoopcategorieën en -pakketten.