Europees aanbesteden

(Europees) aanbesteden

Het uitschrijven van een (Europese) aanbesteding is voor veel organisaties een grote uitdaging. Al was het maar omdat door de vaak lastig te interpreteren wet- en regelgeving het doel wel eens uit zicht kan raken: het doelmatig en rechtmatig selecteren van de oplossing die de meeste waarde biedt.

Vanuit Emeritor hebben wij in de afgelopen decennia honderden aanbestedingen begeleid. Wij zijn dan ook dé expert op het gebied van doelmatig en rechtmatig (Europees) aanbesteden.

De expertise van Emeritor

Binnen Emeritor bundelen inkoopspecialisten, aanbestedingsdeskundigen en aanbestedingsjuristen hun kennis, expertise en ervaring. Zij ondersteunen aanbestedende diensten met efficiënte en effectieve procesbegeleiding en deskundig advies. Ook maken wij gebruik van Negometrix en juridisch gevalideerde templates voor de diverse (Europese) aanbestedingsprocedures. Daarnaast hebben we ervaring met andere aanbestedingsplatformen zoals TenderNed en CTM. Zo komen we tot goede contracten met leveranciers die daadwerkelijk voorzien in uw behoeften.

Veelgestelde vragen

Als er fouten worden gemaakt bij een aanbesteding, kan dat in een later stadium tot problemen leiden. Zo kan de rechter u dwingen een gunning ongedaan te maken. Dat is niet alleen verspilling van tijd, maar kan ook betekenen dat u niet in zee mag gaan met de leverancier die uw voorkeur had.

Ook op bestuurlijk niveau is het ongewenst als er na afloop vragen ontstaan over de rechtmatigheid van uitgaven. Veel liever bent u die problemen vóór. Alleen dan kunt u nog bijsturen!

Emeritor kent het aanbesteden vanuit de vraagzijde (aanbestedende diensten) en de aanbodzijde (ondernemers). Onze ervaring bij het begeleiden van (Europese) aanbestedingen combineren wij met de kennis als inschrijvende partij. Emeritor schrijft zelf – als leverancier – in op diverse (Europese) aanbestedingen en we begeleiden organisaties bij het inschrijven daarop. De kennis opgedaan uit beide werelden zetten wij in bij onze opdrachtgevers.

Op basis van onze expertise van het begeleiden van (Europese) aanbestedingen en omdat wij weten hoe ondernemers reageren op aanbestedingen, zijn wij als geen ander in staat succesvol (Europese) aanbestedingen te begeleiden.
Dit is altijd maatwerk en varieert van het geven van tips en tricks of het reviewen van teksten tot het volledig uit handen nemen van de zorg voor de inschrijving. In het laatste geval is er vanzelfsprekend sprake van een nauwe samenwerking met de betrokkenen uit de organisatie.

Door een goede dialoog met de betrokkenen uit de organisatie en op basis van onze kennis van de inkoopmarkt en het inkooppakket, bepalen we samen met u de behoefte. Deze vertalen we in een beschrijvend document, een Programma van Eisen, selectie- en gunningscriteria en beoordelingsmethodiek. Gedurende de aanbesteding ondersteunen we bij het beantwoorden van vragen en adviseren we bij de beoordeling. Als de voorlopige gunning bekend is, ondersteunen we bij het motiveren van de afwijzingen.