Stop met micromanagen

Stop met micromanagen: hoe CATS CM® contractmanagement efficiënter maakt

 

Als je contracten niet proactief managet, kun je net zo goed stoppen met aanbesteden en inkopen. Heb je deze prikkelende oneliner wel eens gehoord? Die is misschien wat gechargeerd, maar legt wél de vinger op de zere plek. Contractmanagement is soms meer een papierwinkel vol zogenaamde paarse krokodillen dan een efficiënt proces dat bijdraagt aan de organisatiestrategie. Dat moet anders kunnen.

 

Gedegen contractmanagement als oplossing in onzekere tijden

Er speelt momenteel veel dat invloed heeft op contracten die organisaties hebben met leveranciers: grondstoffen die schaars zijn, personeelstekorten, forse prijsstijgingen, het stikstofdossier, veranderende milieuwetgeving… In de bouw en infra komen projecten soms zelfs helemaal stil te liggen. Met goed contractmanagement ben je weerbaar en voorkom je onaangename verrassingen. Maar wat is goed contractmanagement? En wie is er verantwoordelijk voor?

De 6 fasen in de levensloop van een contract

In het woord contractmanagement lijkt besloten te liggen dat er pas iets beheerd hoeft te worden als het contract er is. Als je kijkt naar onderstaande 6 fasen in de levensloop van een contract, zou je dus verwachten dat de manager van een contract pas bij fase 4 betrokken is.

Fase 1: behoefte specificeren
De opdrachtgever stelt eisen en wensen op voor een product of dienst.

Fase 2: offerte
De opdrachtgever vraagt offertes op en maakt een selectie van leveranciers.

Fase 3: onderhandelen
Leverancier(s) en opdrachtgever onderhandelen over de voorwaarden. (Bij aanbestedingen gaat dat uiteraard anders.)

Fase 4: ondertekenen
Het tekenmoment! Nu wordt het contractdossier samengesteld en het contract geregistreerd.

Fase 5: uitvoeren
De levering of dienstverlening begint; het contract wordt gemonitord. Afwijkingen en wijzigingen registreer je.

Fase 6: beëindigen en evalueren
Het contract is ten einde of gaat een verlenging in. Je werkt de registratie bij. Belangrijke contracten evalueer je. Dat kan eventueel met de eindklant door middel van een klanttevredenheidsonderzoek: contractmanagement 2.0.

Fase 1 tot en met 3 lijken vooral iets voor de afdeling inkoop, de fasen daarna taken voor de contractmanager. Omdat contractmanagement meer behelst dan het fysieke contract zelf, is het echter aan te raden de contractmanager al vanaf fase 1 te betrekken. Contractmanagement raakt allerlei aspecten van een organisatie: processen en procedures, personeel en organisatie, methoden en communicatie, (IT-)systemen en leveranciers. De kunst is om een gestructureerde werkwijze te vinden waarin je al die aspecten meeneemt, zonder te veel tijd kwijt te zijn aan onbeduidende details. 

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Geen paarse krokodillen met CATS CM®

Hoe doe je dat nu, die volledige levensloop van contracten pragmatisch, professioneel en effectief inrichten met alle betrokken collega’s en leveranciers? Hiervoor werken wij al jaren samen met CM Partners. Zij ontwikkelden de methode CATS CM® vanuit de volgende overtuiging:

  • Het is beter brandjes te voorkomen dan ze te moeten blussen.
  • Je kunt niet alles micromanagen: kies welke contracten je intensief beheert en welke niet.
  • Een heldere rolverdeling met ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is essentieel.
  • De scenario’s en systemen voor contractmanagement moeten écht werken voor de organisatie.

Met de methode CATS CM® kies je die scenario’s en systemen, maak je een ideale rolverdeling, help je contractmanagers focussen en krijg je controle over contracten. Zo weet iedereen precies wat hij of zij moet doen en staat de structuur voor contractmanagement als een huis. Al in fase 1 neem je actuele wet- en regelgeving en de missie en visie van de organisatie mee. Organisatiedoelstellingen vertaal je naar contractdoelstellingen. De contractprestaties evalueer je. Zo draagt contractmanagement bij aan de strategische koers van de organisatie.

Klinkt zo’n gestructureerde, overzichtelijke en ritmische contractmanagementmethode je als muziek in de oren? En zit je niet te wachten op ‘paarse krokodillen’? We denken graag met je mee of en hoe CATS CM® voor jouw organisatie zou kunnen werken. Neem contact met ons op voor een gesprek.

Zo word je koploper circulair inkopen

Zo word je koploper circulair inkopen

Durf jij een voortrekkersrol in te nemen als het gaat om duurzaam en maatschappelijk verantwoord (inkoop)beleid? Lees dan vooral verder, want in deze blog geven we tips aan MVO-coördinatoren en andere kartrekkers die van circulair inkopen de norm willen maken.  Hieronder gaan we in op de stappen die bedrijven en overheden kunnen zetten om een echte circulaire organisatie te worden.

Circulair inkopen is duurzamer, kostenbesparend én maakt je organisatie aantrekkelijk voor werkzoekenden, samenwerkingspartijen en klanten. Maar hoe krijg je nu alle collega’s mee? We schreven het al in onze vorige blog over 5 manieren om te starten met circulair inkopen: circulariteit moet je in je organisatiebeleid verankeren. Hoe pak je dat concreet aan? Dit zeggen onze specialisten erover!

Circulair inkopen begint bij een ambitieuze directie


Het klinkt misschien gek, maar de inkoopafdeling moet eigenlijk niet de aanjager zijn van circulair inkopen. Circulariteit speelt immers niet alleen op het exacte moment dat je materialen, producten of diensten inkoopt. Denk maar aan de situatie dat je nauw gaat samenwerken met een nieuwe ketenpartner. Wie doet dan de check of deze partner inzet op hergebruik? Waarschijnlijk niet een taak die standaard in het pakket van de inkoper zit.

Ander voorbeeld: stel dat je ouder meubilair op kantoor hebt staan, ooit gekocht bij een bedrijf dat al niet meer bestaat. Wat gebeurt er met die meubels als je ze vervangt? Kunnen ze elders opnieuw gebruikt worden, of kun je in elk geval de hoeveelheid afval die ervan overblijft tot het minimale reduceren? Daar denkt een inkoopmanager misschien niet uit zichzelf over na. Je leest het al: circulair inkopen begint niet per se bij inkoop. Waar dan wel? Wat ons betreft bij een MVO-coördinator en/of bij een ambitieuze directie.

 

Van ambities naar concreet circulair beleid


Ons eerste advies bij het opstellen van duurzaam beleid: schakel de slimme krachten in die al voor jouw organisatie werken. Overal zit wel een manager die een ‘groene mindset’ heeft of iemand die duurzaamheidsontwikkelingen in de markt nauwgezet volgt. Circulariteit-ambassadeurs, zou je ze kunnen noemen. Hun kennis kun je aanvullen met handige leidraden en tools die er bestaan voor circulair inkopen. De overheid stelt er een aantal openbaar beschikbaar. Zo is er een kenniskaart met antwoorden op alle veelgestelde vragen over de circulaire economie. En heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een grondstoffenscanner waarmee je in kaart brengt welke grondstoffen jouw organisatie gebruikt én hoe je risico’s op schaarste verkleint.

 

De volgende stap: spread the word!


Heeft de directie doelen gesteld? Dan is het tijd om de boodschap te verkondigen. Als je wil dat het nieuwe beleid doorsijpelt naar de IT-afdeling, HR en facilitair management (en noem maar op), zul je al die collega’s ook mee moeten krijgen in het circulair denken. Het is een ware paradigmaverschuiving, hieronder mooi op een rijtje gezet met de 6 R’en van de R-ladder:

Hoe het was: produce, use, throw away, produce again.
Hoe het wordt: rethink, reduce, re-use, repair, recycle, recover.

Toegegeven – soms is er nog wat koudwatervrees. Kritische collega’s denken dat circulair inkopen duurder is of zien het nut er niet van in. Dan is het zaak om te laten zien dat er juist financiële voordelen (en subsidies!) zijn voor circulaire organisaties. Bovendien zijn duurzaamheidsdoelen vaak direct te koppelen aan andere bedrijfsdoelen, of bij gemeenten bijvoorbeeld aan het collegeakkoord.

 

 

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Innoveren doe je samen met de markt

Goede marktverkenning is essentieel bij circulair inkopen. Er is misschien wel een start-up die het product dat jij zoekt sinds kort helemaal uit hernieuwbare grondstoffen maakt, of een bedrijf dat met een modulair systeem werkt. Zijn dat soort oplossingen er nog niet? Dan kun je in een samenwerkingsverband aan productontwikkeling werken. Samen vernieuwen dus. Bij aanbestedingen kan dat met het innovatiepartnerschap.


Circulair inkopen – een circulair proces

Misschien een open deur, maar circulair inkopen is als bedrijfsproces óók circulair. Het stopt nooit. Onderdeel van die cirkel is een feedbackmoment. Je evalueert dan of de nieuwe manier van werken daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen. Zo is het cirkeltje weer rond.

Waar het nog wel eens misgaat, is het contractmanagement. Circulair inkopen beïnvloedt op allerlei manieren de contracten met leveranciers, partners en klanten. Je wil bijvoorbeeld ineens vastleggen waar grondstoffen precies vandaan komen, in welke mate een product repareerbaar is, of wat er met materialen gebeurt na gebruik. En dat allemaal zodat je écht bijdraagt aan de circulaire economie, en niet alleen maar om ‘een vinkje te kunnen zetten’. Een ervaren adviseur op het gebied van inkoop, contractmanagement en circulariteit kan kritisch meekijken in het hele circulaire proces en helpen de juiste keuzes te maken. Wil je een casus aan ons voorleggen? Neem contact op!

Waarom-digitalisering-van-inkoop-verder-gaat-dan-Purchase-to-Pay

Waarom digitalisering van inkoop verder gaat dan Purchase-to-Pay

Steeds meer bedrijven hebben een Purchase-to-Pay-proces ingericht. Jouw organisatie ook? Mooi! Maar ben je dan klaar met het digitaliseren van inkoop- en contractmanagement? Nee, er is nog veel meer mogelijk! In deze blog lees je hoe digitalisering van inkoop de hele organisatie aangaat en over de cruciale rol van verandermanagement.

 

Purchase-to-Pay als startpunt voor verdere digitalisering
Een aantal jaar geleden gaf in een onderzoek 80% van de Nederlandse bedrijven aan dat zij in Purchase-to-Pay (P2P) wilden investeren. Als ze die goede voornemens zijn nagekomen, kun je er dus vanuit gaan dat heel veel Nederlandse bedrijven inmiddels het proces van inkoopaanvraag tot betaling hebben geautomatiseerd. Maar is daarmee het volledige inkoopproces gedigitaliseerd?

Digitaliseren van inkoop- en contractmanagement kan op elk niveau

Met Purchase-to-Pay (P2P) is een gedeelte van het operationele inkoopproces geautomatiseerd. Goed nieuws voor crediteurenafdelingen: die hoeven minder repeterend werk te doen, bijvoorbeeld rondom het goedkeuren van facturen. Het digitaliseren van inkoopprocessen kan echter nog veel verder gaan. Hoe dan? We geven je hieronder een idee van de mogelijkheden op verschillende niveaus en binnen verschillende processen.

 

Strategisch niveau

Organisaties zien inkoop vaak nog als een operationeel proces. Beslissingen rondom inkoop, contracten en leveranciers kunnen echter van grote betekenis zijn voor organisatiedoelstellingen. Door digitalisering kun je als inkooporganisatie efficiënter opereren, meer toegevoegde waarde leveren, beter in control komen en beter sturen op duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen. Hoe fijn zou het zijn als je op managementniveau een signaal krijgt als er onnodige inkopen worden gedaan, of dat er een niet-duurzame leverancier is gekozen?

Spendanalyse

Als je tienduizenden facturen per jaar verwerkt, heb je aan data geen gebrek. Met een goede tool kun je inzichtvolle spendanalyses maken. Zo krijg je een blik op wat je als organisatie spendeert in welke inkoopcategorieën. Wat geef je bijvoorbeeld uit aan kantoorbenodigdheden, aan software of aan externe inhuur van personeel? Hoe meer gestandaardiseerde data, hoe bruikbaarder de uitkomsten.

Inkoopplanning en performance

Een ander vlak waarop je kunt digitaliseren is inkoopplanning en performance. Bij grotere organisaties zijn vaak meerdere inkopers werkzaam. Met welke taken zijn die eigenlijk dagelijks bezig en wat zijn daarvan de resultaten? Er zijn tools om dat inzichtelijk te maken. Zo kun je zien aan welke projecten de inkoopafdeling werkt, hoeveel tijd dat kost en wat het oplevert. En: of dit strookt met de organisatiedoelstellingen.
Een bijkomend voordeel van het digitaliseren van de inkoopplanning: met een goede inschatting van de capaciteit van de inkoopafdeling kun je inkopers ‘vrijspelen’ voor risicomitigatie. Denk aan het thema leveringszekerheid. Met voldoende capaciteit kun je een inkoper bijvoorbeeld inzetten om een tweede leverancier voor een kritieke grondstof te zoeken, zodat je niet afhankelijk bent van één leverancier.

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Tactisch inkopen: van marktanalyse tot leveranciersselectie

Ook het proces van inkoopstrategie tot marktanalyse tot leveranciersselectie (Source-to-Contract) is te automatiseren. Er is tooling beschikbaar die het tenderproces structureert en efficiënter maakt, ondersteunt bij het beoordelen van offertes en bij leveranciersselectie verschillende scenario’s doorrekent. Kortom, de software neemt werk uit handen. Zo kunnen inkopers meer projecten per jaar uitvoeren. Handig, toch?

Contract- en leveranciersmanagement

Leverancier gevonden? Digitalisering helpt eveneens bij de vervolgstap: het opstellen van contracten. Met templates en tekstvoorstellen gaat dat een stuk sneller. En: met slimme workflows verloopt het redigeren en goedkeuren van contracten efficiënter.
Loopt het contract eenmaal, dan zijn er softwarefunctionaliteiten om het contract te beheren, belangrijke milestones te signaleren en om het naleven van afspraken te checken. Komt de leverancier de gemaakte overeenkomst, levertijden en het Service Level Agreement (SLA) na? Door digitalisering krijg je vanzelf alerts over dit soort zaken. 

(Te) veel keuze uit IT-oplossingen voor inkoop

Voor al die processen die we hierboven noemen zijn talloze IT-oplossingen beschikbaar. Bekijk voor de grap maar eens deze procurement technology market map. Je zou er haast duizelig van worden. Wat te doen? Kies je voor een pakket zodat je alles geïntegreerd hebt in één oplossing? Of ga je voor de beste software per proces? Het is waarschijnlijk geen overbodige luxe om hierbij de hulp van een leveranciersonafhankelijk inkoopadviesbureau in te schakelen…

Digitalisering vraagt om verandermanagement

Digitalisering van inkoop wordt vaak gezien als een ‘feestje van de inkoopafdeling’. Onderschat niet: bijna alle medewerkers van een organisatie krijgen met inkoop te maken, je moet rekening houden met leveranciers én de uiteindelijke (interne) klant. De impact van inkoop is groot.
Mensen vinden het comfortabel om te doen wat ze al jaren doen. Een digitale transformatie vraagt van je personeel soms nieuwe vaardigheden. Medewerkers die zich nu op operationeel niveau bezighouden met het inkoopproces, moeten misschien wel groeien naar een tactisch of strategisch niveau.

Meer lezen?

Of je nu CFO, inkoopprofessional of IT-manager bent, Emeritor denkt graag mee over het digitaliseren van inkoopprocessen. Over die eerste stap – Purchase-to-Pay – schreven we een whitepaper. Benieuwd welke voordelen een goed ingericht Purchase-to-Pay-proces heeft? Lees de whitepaper hier.

 

5-manieren-om-te-starten-met-circulair-inkopen

5 manieren om te starten met circulair inkopen

Veel organisaties willen in de huidige tijd bijdragen aan de transformatie van een lineaire economie naar een circulaire economie. Maar waar begin je? Om die vraag te beantwoorden is er elk jaar in februari de Week van de Circulaire Economie. Circulariteit stimuleert innovaties, is voordelig en bovenal zeer duurzaam. Inkoop kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatie naar een circulaire economie. Welke mogelijkheden voor circulair inkopen zijn er en welke uitdagingen komen erbij kijken? In deze blog helpen we je op weg.

Wat is circulair inkopen?
Het doel van circulair inkopen is om negatieve milieueffecten te minimaliseren. Je bekijkt daarbij de volledige levenscyclus van een product. Het is essentieel om dat niet eenmalig te doen, maar circulariteit echt in je organisatiebeleid te verankeren. Met ambities voor de lange termijn. En samen met partners in de markt met wie je deze ambities kunt gaan realiseren. Het vraagt om een andere manier van inkopen – en omgaan met stakeholders – dan je gewend bent. Contracten zouden er ineens heel anders uit kunnen gaan zien. In een vervolg op deze blog gaan we daarom in op de stappen die je als organisatie kunt zetten om circulariteit volledig in te bedden in je inkoop-, contract- en leveranciersmanagement.


In deze blog geven we je alvast ideeën over manieren om circulair in te kopen. Hier komen ze!

Manier 1: Durf vraagtekens te plaatsen bij inkopen

Een eerste manier om rekening te houden met circulariteit bij inkoop is jezelf de simpele vraag stellen: hebben we dit echt nodig? Zelfs met terugkerende inkopen zoals inktcartridges kun je dat doen. Is digitalisatie een speerpunt bij je organisatie – dan is die inkt misschien niet meer nodig.

 

Manier 2: Kies bij inkoop voor gerecyclede en biologische materialen

Bij recycling denk je wellicht aan van dat grijze toiletpapier of hergebruikt glas. Maar er is tegenwoordig nog veel meer mogelijk. Zo kan dons uit dekbedden hergebruikt worden als meststof. Je kunt stopcontacten maken van oceaanplastic en tuinmeubels van oud textiel. Gras kan als vulmiddel dienen voor beton. Ons devies: ga op onderzoek uit.

 

Manier 3: Onderzoek modulair en veranderingsgericht ontwerp

Een andere interessante innovatie om te onderzoeken is modulair ontwerp. Een modulair opgebouwd product is zo gemaakt dat je het na verloop van tijd kunt demonteren. Je kunt het gehele product dan gemakkelijk verplaatsen of delen van het product opnieuw gebruiken. Net als legoblokjes. Een voorbeeld dat wij zagen vanuit het sociaal domein bij gemeenten: een modulair opgebouwd railsysteem voor trapliften. Een gemeente kan met zo’n systeem regelen dat een traplift van de ene naar de volgende cliënt gaat.

 

Manier 4: Zet meer in op hergebruik, refurbishing en reparatie

Bij een traplift vergt hergebruik wat creativiteit, maar bijvoorbeeld een scootmobiel kun je nog gemakkelijker herinzetten. Bij apparaten zoals laptops en telefoons is er steeds vaker de mogelijkheid om voor refurbished te kiezen. Is het oké als niet alle gebruikers precies hetzelfde apparaat hebben? Dan is dat een interessante optie.

Verder is het aan te raden om goede afspraken met leveranciers te maken over repareerbaarheid van producten. Niet alleen bij bijvoorbeeld ICT-hardware, maar ook bij andere inkopen.

 

Manier 5: Leg vast wat er ná gebruik met materialen gebeurt

Een volgende manier om met circulariteit bezig te zijn, is nadenken wat er gebeurt met de producten en materialen die je hebt ingekocht als het gebruik door jouw organisatie stopt. Welke materialen zitten er eigenlijk in die afgedankte tablets? En waar gaan die naartoe? Ons advies: leg contractueel vast hoe dat proces verloopt. Wie de terugname regelt en welke materialen waar naartoe gaan. Hoe reduceer je de hoeveelheid afval tot het minimale? Het leuke is dat hier vaak gewoon een verdienmodel in zit voor de leverancier. Een win-winsituatie.

En, om de cirkel mooi rond te maken: je kunt bij de inkoop al kiezen voor een product dat ontworpen is om gerecycled te worden.

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Wat houdt organisaties nog tegen om circulair in te kopen?

Na zo’n opsomming zou je je bijna afvragen wat bedrijven nog tegenhoudt om circulair te gaan inkopen. We zien in de praktijk toch nog wat struikelblokken. De eindgebruiker – bijvoorbeeld van die eerdergenoemde traplift – heeft soms twijfels over de betrouwbaarheid van een eerder gebruikt product. En bij producten die je inkoopt voor personeel, loop je soms ook tegen bezwaren aan. Een nieuwe laptop oogt toch net wat frisser. En die kartonnen afvalbakken voor het scheiden van afval, die zijn soms nog even wennen als je het prullenbakje onder je bureau gewend bent. Om een beleid goed van de grond te krijgen, is daarom expertise nodig. Is advies van een deskundige welkom? Of ondersteuning bij de implementatie en adaptatie van circulair inkopen? Vanuit Emeritor helpen we je graag.

Wil je de laatste trends weten op het gebied van inkoop? Lees dan onze whitepapers en blijf op de hoogte.

Hoe ziet een week als inkoopadviseur bij Emeritor eruit

Hoe ziet een week als inkoopadviseur bij Emeritor eruit

Martijn Vrolijk is inkoopadviseur bij Emeritor. Dat is een functie met veel variatie. Hij heeft twee heel verschillende opdrachtgevers in een totaal andere branche. In deze blog vertelt hij over zijn werk als inkoper bij Emeritor en de veelzijdigheid die daarbij komt kijken. We nemen letterlijk een kijkje in zijn agenda.


Voordat hij bij Emeritor in dienst kwam, werkte Martijn als inkoper voor een groothandel. Hij had het daar prima naar zijn zin, maar miste na verloop van tijd variatie en het leren van nieuwe dingen. Hij had het idee dat hij elke dag hetzelfde aan het doen was en had daar telkens dezelfde klant en routine. Bij Emeritor heeft hij het tegenovergestelde gevoel en dat bevalt hem prima. Hij voelt dat hij zich echt ontwikkelt.

 


Met twee opdrachtgevers gaat alles van links naar rechts

Omdat Martijn verschillende opdrachtgevers heeft, heeft hij ook meerdere agenda’s. Er is een Emeritor-agenda en een agenda per project. “Op dit moment zijn er twee projecten die overheersen in mijn planning. Eén daarvan is bij een maakbedrijf. Zij zijn op dit moment aan het verhuizen naar een nieuwe locatie en daarvoor moeten veel nieuwe facilitaire contracten worden afgesloten. Zij zijn wel al een gevestigde naam, dus veel is daar al geautomatiseerd en geregeld.”

De andere opdracht bij een medische start-up in de biofarmaceutische sector is volgens Martijn heel anders. “Bij deze opdrachtgever zit ik in de wereld van de zorg. Deze organisatie biedt ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuning voor de productie van stamcel- en gentherapie. Met mijn hulp kunnen ze het inkoopproces efficiënter inrichten, meer therapieën helpen ontwikkelen, en worden er uiteindelijk meer patiënten geholpen. Omdat het om de ontwikkeling van medicijnen gaat, is de regelgeving heel strikt en wordt alles nauwkeurig bijgehouden. Eén verkeerd product inkopen kan ervoor zorgen dat er de productie stopt. Ik heb dus echt een verantwoordelijke rol bij deze organisatie, die als start-up nog veel ondersteuning nodig heeft. Ik werk drie dagen in de week voor hen. Vandaar ook de aparte agenda.”

Dat Martijn het lekker druk heeft is zeker. Hij deelt hieronder hoe hij met twee zulke verschillende opdrachten omgaat en hoe zijn week er ongeveer uitziet:

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Maandag

“De week begint vaak met afspraken bij Emeritor. Dan staat er bijvoorbeeld ‘bijpraten’ in mijn agenda. Ik werk nog niet zo lang hier, dus ik krijg achter de schermen van een senior collega nog weleens wat sturing en advies. Ook heb ik geregeld contact met mensen die al eerder voor dezelfde opdrachtgevers hebben gewerkt en hun ervaringen kunnen delen. Daarnaast heb ik eenmaal in de twee weken een ontwikkelgesprek met mijn leidinggevende, wat heel fijn is. Soms staan er op die dag nog enkele overleggen met het maakbedrijf gepland.”

Dinsdag

“Op dinsdag werk ik volledig voor het maakbedrijf. Zo had ik laatst een gesprek met hun afvalverwerker over het Service Level Agreement (SLA). Daarin staan praktische afspraken tussen aanbieders en afnemers van producten of diensten. De afspraak die je in de middag ziet staan, ging om een contract voor de recycling van grondstoffen. Deze opdrachtgever verbruikt heel veel metaal en kunststof. Zij drukken daar bepaalde vormen mee uit. Aan het eind blijft er heel veel metaal en kunststof over, wat gezien het grondstoftekort heel interessant kan zijn voor andere partijen. Daarom hebben wij hiervoor nu een contract gesloten met een afvalverwerker. We gaan in onze meetings altijd grondig en concreet te werk om te zorgen dat er achteraf weinig heen-en-weer gebel nodig is.”

Woensdag

“Voor het project in de zorg heb ik gedurende de week meerdere afspraken met leveranciers staan. Bijvoorbeeld het huurdersoverleg met de nieuwe huisbaas van het gebouw waar wij gevestigd zijn en een meeting met een grote leverancier van medische materialen. Ook ben ik in onderhandeling met schoonmaakpartijen voor een nieuw contract. Gezien de schoonmaak heel specialistisch is, moet er goed gekeken worden naar wat er precies nodig is en of dit geleverd kan worden.”

Donderdag

“Donderdags maak ik tijd vrij om orders eruit te sturen en ontvangsten te checken. Als de ontvangsten overeen komen met de orders, kunnen de facturen betaald worden en is de cirkel rond. Verder heb ik een e-commerce meeting met een leverancier om online bestellen mogelijk te maken. En een kennismaking met een nieuwe collega!”

Vrijdag

“Richting het eind van de week gaat het vooral om veel uittypen. Alle administratie moet worden gedaan en er moet een hoop worden geregeld. Zo word ik nog wel eens door beide opdrachtgevers op hetzelfde moment bericht, wat een beetje verwarring kan veroorzaken. Ik probeer me daarom echt goed aan de agenda te houden en op één opdrachtgever tegelijk te focussen.

Op vrijdagmiddag is het vaak tijd om de prestaties van de afgelopen week te vieren. Recentelijk heeft de medische start-up belangrijke certificering gehaald en dat was uiteraard reden voor een bescheiden feestje. Ik blijf dan graag nog even bij de opdrachtgever hangen. Bij Emeritor hebben we ook vaak borrels of etentjes. We proberen ondanks dat we allemaal best vaak weg zijn veel aan teambuilding te doen!”

 

Variatie en gepassioneerde opdrachtgevers maken het werken bij Emeritor leuk

Martijn doet dus veel dingen gedurende een week. Wat dit werk voor hem zo leuk maakt is dat het niet alleen heel verschillende opdrachten zijn, maar ook de passie van alle opdrachtgevers is een belangrijke factor.

Spreekt het verhaal van Martijn jou aan en wil jij ook een baan als inkoopadviseur met veel variatie en mooie projecten? Dat kan!

Bekijk hier onze vacaturepagina en wie weet zien we jou binnenkort!

Martijn Vrolijk

Inkoopadviseur

5-trends-die-de-toekomst-van-inkoop-bepalen

5 trends die de toekomst van inkoop bepalen

Data-analyse, artificiële intelligentie en ontwikkelingen zoals de ‘digital twin’ gaan het inkoopvak volledig veranderen. Dat blijkt uit de scriptie van Emeritor-adviseur Max Mattijssen over inkooptrends. In deze blog vertelt Max hoe hij zijn afstuderen bij Emeritor heeft beleefd. En natuurlijk wat die trends zijn, die de inkoopwereld gaan beïnvloeden.

Emeritor-adviseur Max Mattijssen rondde dit jaar zijn studie Facility Management af met een scriptie over ‘Effecten van digitalisering op het inkoopwerkveld’. Dennis Dirkzwager, Managing Consultant bij Emeritor, begeleidde hem. Max werpt in zijn scriptie een blik in de toekomst van inkoop. Zijn interessante conclusies zijn van grote waarde voor Emeritor. Dat heeft twee redenen. “Allereerst kunnen we een aantal vondsten van Max direct inzetten in lopende projecten bij opdrachtgevers,” zegt Dennis. “Daarnaast zijn we altijd op zoek naar input voor de training en ontplooiing van onze inkoopspecialisten.”

 

Profiel inkoopadviseur verandert

De meest opzienbarende uitkomst? Max vertelt: “Het beeld dat ik had van hoe een inkoopadviseur werkt, klopt niet met wat ontwikkelingen van ons vragen. Inkoopspecialisten zullen hun kennis over automatisering moeten vergroten. Zelf doe ik nu een cursus Data Analytics omdat ik zie dat ik dat in de toekomst nodig ga hebben. Ik heb Emeritor geadviseerd om ook andere adviseurs hierin op te leiden.”
Dennis vult aan: “Gechargeerd gezegd: vijftig jaar geleden hadden inkopers vooral administratieve vaardigheden nodig. Het profiel van de ideale inkoopadviseur is sindsdien veranderd. En het gaat nog meer veranderen.”

5 supplychain-trends en wat ze voor u betekenen

Max onderzocht voor zijn scriptie vijf trends op het gebied van supplychain. Hij gebruikte hiervoor onder andere een publicatie van onderzoeksbureau Gartner. Max spitste zijn analyse en adviezen specifiek toe op de werkwijze van Emeritor. “Daar was ook echt plek voor binnen de organisatie,” vertelt de kersverse adviseur. “Ik heb voor mijn onderzoek ook verschillende collega’s geïnterviewd. Heel fijn om te merken dat ze openstonden voor mijn vragen én adviezen. Sowieso zet Emeritor enorm in op zelfverbetering. Er is voor de medewerkers een coach beschikbaar om aan soft skills te werken. Ook op professioneel gebied is er veel ruimte om te groeien.”

Benieuwd naar de vijf trends uit het onderzoek? Dit zijn ze.

 

Trend 1: organisaties sturen op duurzaamheid

De voordelen van de circulaire economie zijn groot voor zowel het milieu als voor bedrijven zelf. Dit zie je volgens Max volop terug in de inkoopwereld. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is een steeds belangrijker thema. De ISO 20400 kan voor organisaties als gids dienen om duurzamer in te kopen. Ook Stichting MVO-register biedt handige hulpmiddelen, met tools voor strategievorming en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

 

Trend 2: artificiële intelligentie denkt mee

Een andere innovatie die Gartner noemt is artificial intelligence (AI). Max ziet mogelijkheden voor AI in inkoopfuncties zoals spendanalyse, sourcing-vraagstukken, contractmanagement en Purchase-to-Pay. Max licht toe: “Met AI kun je een prijsanalyse doen op basis van historische prijzen en een prijsforecast maken. Ook kun je teksten in contracten veel sneller analyseren op bijzonderheden. Zo maak je van losse data informatie waar een organisatie op kan sturen. Met de inkoper als aanjager!”

 

Trend 3: machine learning als basis voor beslissingen

Machine learning valt onder AI, maar verdient zeker een eigen kopje in dit overzicht. In deze vorm van AI leert het systeem met behulp van algoritmes van data die je opvoert. Hierdoor kun je nauwkeurige voorspellingen doen en gefundeerde beslissingen nemen. Hoe meer data je blijft toevoegen, hoe beter de prestaties. Juist voor inkoopprofessionals is dit interessant. Max: “Je kunt met zo’n zelflerend systeem leveranciers beter vergelijken en sturen op inkoopprijzen.”

 

Trend 4: risico’s in de supplychain nemen toe

Max merkte in zijn onderzoek dat ook inkoopadviseurs zich bezighouden met de stijgende prijzen en tekorten aan bijvoorbeeld datachips. Hoe ga je om met die risico’s?
Max’ advies: “Risico’s beheersen kan door bijvoorbeeld reserves op te bouwen en zo verstoringen op te vangen. Verder speelt flexibiliteit een sleutelrol. Door uitwijkmogelijkheden ben je minder afhankelijk van bepaalde goederen. Ook is het belangrijk om signalen op te pikken die zich hoger in de keten bevinden. En altijd goed met leveranciers in gesprek te blijven om storingen op te kunnen vangen.”

 

Trend 5: digital twin helpt met alternatieve scenario’s

De laatste trend heeft alles te maken met digitale strategieën. Voor uitdagingen in het inkoopwerkveld worden steeds vaker digitale oplossingen gebruikt. Een mooi voorbeeld – en Max’ persoonlijke favoriet – is de digital twin. Dit is een virtueel model van een fysiek product of dienst. Het model dient als digitale kopie van de supplychain. Zo ben je in staat scenario’s te onderzoeken, waarbij ook databeheersing en machine learning weer een glansrol spelen.
Max geeft een voorbeeld: ‘’Als grondstof A niet meer leverbaar is, wat betekent dat dan voor de keten? Wat gebeurt er als we grondstof A vervangen door grondstof B? Of als we wisselen van leverancier? De digitale tweeling laat je het alternatieve scenario zien. Zo kun je aan verschillende knoppen draaien om te zien wat de effecten op de supplychain zullen zijn.”

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Inkoop wordt data-analyse

Een rode draad in al deze trends is dat data een cruciale rol speelt. En de hoeveelheid data waar organisaties over beschikken neemt al jaren enorm toe. Hoe meer data, hoe beter! Toch?
Daar heeft Dennis een kanttekening bij: “Veel data lijkt mooi, maar zie zo’n kluwen aan data maar eens te ontwarren. Daarvoor moet je erg goed zijn in analyseren. Uit Max’ scriptie leiden we dus af dat analysevaardigheden belangrijker worden. Voor onze huidige adviseurs én voor nieuwe junior adviseurs die we gaan begeleiden vanuit Emeritor.”

Meer lezen over trends in het inkoopveld? Lees onze whitepapers en blijf op de hoogte.

Wil je net als Max jezelf ontwikkelen als inkoopadviseur? Emeritor zoekt junior, medior en senior inkoopspecialisten! Neem een kijkje op onze vacaturepagina.

 

Max Mattijssen

Inkoopadviseur

Werken bij Emeritor: zo ziet je introductie eruit

Werken bij Emeritor: zo ziet je introductie eruit

Of je nu pas afgestudeerd bent of juist al jaren werkervaring hebt: starten bij een nieuwe werkgever is altijd spannend. Hoe heette die ene collega ook weer? Wie moet je waarvoor hebben? Hoe is de bedrijfscultuur? In deze blog lees je hoe Emeritor nieuwe collega’s een vliegende start geeft.

Je inwerkperiode kan een intensieve tijd vol nieuwe indrukken zijn. Dat geldt misschien nog extra als je bij een adviesbureau zoals Emeritor gaat werken. Onze adviseurs zijn namelijk een groot deel van hun werkweek ‘op opdracht’ bij één van de klanten. Dat heeft voordelen en nadelen:
+  Je hebt telkens weer een nieuwe uitdagende opdracht. Steeds een kijkje in een andere keuken dus. Zo krijg je meerdere inkoopstrategieën, werkwijzen en visies mee. Je leert supersnel. Over het inkoopveld én over jouw ambities en in welke werkomgeving je het beste past.
Je werkt niet dagelijks op kantoor met je directe collega’s van Emeritor.


Zo zorgen we dat je je thuis voelt bij Emeritor

Bovenstaand ‘minnetje’ lossen we bij Emeritor op met een uitgebreid introductieprogramma en met de Emeritor Academie. Junior adviseurs begeleiden we twee jaar lang met o.a. coaching op persoonlijke ontwikkeling en soft skills, maar ook met vakinhoudelijke trainingen.  In kennissessies delen adviseurs ervaringen vanuit hun opdrachten met elkaar. Zo vallen er vaak kwartjes: “Hee, ik herken dat probleem met het bestelproces. Die oplossing van jou om het proces te stroomlijnen… die zou bij mijn opdrachtgever ook supergoed kunnen werken!”

We zoeken bij Emeritor-activiteiten naar balans tussen vakkennis, persoonlijke groei en ontspanning. Samen leuke dingen doen versterkt het teamgevoel namelijk ook!

De Emeritor Way als kick-off

Alle nieuwe collega’s krijgen in hun eerste maanden een vliegende start met de Emeritor Way. Met een groep andere nieuwelingen ben je twee dagen op een toffe externe locatie. Waarom we dat de Emeritor Way noemen? Je leert tijdens deze dagen wat onze kijk op inkoop is en welke modellen en uniforme werkwijze we hanteren. De ‘Emeritor way van werken’ dus. Vraagt een opdrachtgever bijvoorbeeld om een spendanalyse? Nou, zo doen we dat bij Emeritor! We laten tijdens de Emeritor Way zien hoe we onze methodieken in de praktijk toepassen. Aan de hand van een casus kunnen de deelnemers vervolgens zelf aan de slag.

Dit is het programma van de Emeritor Way
De Emeritor Way is elke keer anders. We gaan in op actuele ontwikkelingen in de inkoopwereld. Tijdens de volgende editie is dat bijvoorbeeld Purchase-to-Pay. Dit soort inhoudelijke sessies wisselen we af met energizers: activiteiten waarbij je letterlijk in beweging komt. Iedere Emeritor Way is dat iets anders leuks!

Het programma van dag 1 dit najaar:

9:30 Onze directeur Karin vertelt over de missie en visie van Emeritor.
11:00 Na een korte break duiken we met managing consultant Dennis in het onderwerp spendanalyse.
12:30 Gezellige lunch.
14:00 Schoenen uit! We krijgen een workshop aikido. Hoe houd je jezelf staande als je omver geduwd wordt? Door hier fysiek mee bezig te zijn, ervaar je hoe je reageert op weerstand. In je werk als inkoopadviseur zul je namelijk soms ook te maken krijgen met weerstand. Bijvoorbeeld als collega’s bij een opdrachtgever kritische noten plaatsen bij jouw advies. Een mooie metafoor dus.
16:30 Een gastspreker van NOC*NSF vertelt hoe hij de samenwerking met Emeritor heeft beleefd.
18:00 We sluiten de dag af met een heerlijk diner. Aan tafel kom je erachter welke expertise de andere adviseurs hebben. Zo weet je precies wie je straks kunt bellen als je met een specifiek vraagstuk zit.

 

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

En daarna?

Na je introductieperiode zorgen we dat je regelmatig vakinhoudelijk en ontspannen contact hebt met je collega’s. Op de jaaragenda van 2022 staat bijvoorbeeld:

  • De Expeditie Robinson teamdag
  • Een collegiaal padeltoernooi
  • Het Emeritor-kerstfeest
  • Een inspirerende intervisiesessie: drie niveaus van luisteren
  • Een workshop omgaan met weerstand
  • Kennissessies, waarin collega’s cases met elkaar delen

Doe jij mee met de volgende Emeritor Way?
We zoeken meerdere nieuwe collega’s. Ben je nog junior of al een senior inkoopadviseur? We gaan graag met je in gesprek! Bekijk onze vacatures.

Lenneke van der Heijden

HR Manager

Contract- en leveranciersmanagement; voorkom verrassingen!

Contract- en leveranciersmanagement; voorkom verrassingen!

We zijn allemaal geschrokken van de bizar hoge energieprijzen. Dat de tarieven omhoog zouden gaan wisten we, maar niet dat het zó ernstig zou zijn. We hebben ons laten verrassen. En niet in positieve zin. Hoe ondervangt u dit soort onvoorziene problemen met contracten? In deze blog vertellen we op welke drie onaangename verrassingen u écht niet zit te wachten als inkoopprofessional of als manager. En… hoe u voorkomt dat u zich laat overrompelen.

Een contract waarbij de voorwaarden ontbreken. Een overeenkomst waarvan u alleen de initiële, ongetekende offerte nog kunt vinden in een oude e-mail. Het overkomt ons allemaal wel eens dat we het overzicht over onze contracten verliezen. Zakelijk en privé. Denk aan dat sportschoolabonnement dat we al maanden niet meer gebruiken. De fietsverzekering voor een fiets die u al verkocht heeft. En nog actueler en pijnlijker: een energiecontract waarbij u ongemerkt bent omgezet naar een variabel tarief.

 

Drie verrassingen rondom contracten en leveranciers

Voor organisaties die afhankelijk zijn van leveranciers komt daar nog een zorg bij. Wat te doen als een leverancier ineens wegvalt door personeelsgebrek of grondstoffentekort? Alles bij elkaar zijn er behoorlijk wat onzekerheden op het gebied van contracten en leveranciers. We voorspellen drie mogelijke onaangename verrassingen waar u in deze tijden tegenaan zou kunnen lopen.

1. Contracten en voorwaarden die opduiken als een duveltje uit een doosje

In de ideale wereld weet u precies welke contracten er lopen en onder welke voorwaarden. In de praktijk zijn er bij veel organisaties toch overeenkomsten die ‘ertussendoor glippen’. Uit recent onderzoek van World Commerce & Contracting blijkt dat slechts 11% van de organisaties vindt dat het contractmanagement effectief genoeg is ingericht. Er is intern niet altijd één duidelijke verantwoordelijke persoon aangewezen voor een contract. De overeenkomst of de voorwaarden zijn ‘kwijt’. Erger nog: soms blijkt de overeengekomen prestatie zelfs helemaal niet meer noodzakelijk of nuttig.
Het liefst zou u een seintje krijgen als een contract afloopt én als het te weinig wordt gebruikt – of juist te veel.

 

2. Plotsklaps exploderende tarieven

Inflatie betekent dat geld minder waard wordt en dat uit zich in stijgende prijzen. Niet alleen energietarieven gaan hard omhoog. Ook bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal en transport worden fors duurder. Het is logisch dat leveranciers die hogere kosten doorberekenen. Let wel op. Inzicht in de kostenopbouw is essentieel. De impact van stijgende verpakkingskosten is voor een leverancier veel hoger als dit 80% van de kostprijs uitmaakt, dan als dat slechts 10% is. Stel uzelf dus de vraag: is de indexering in verhouding? Hier moet u als inkoopverantwoordelijke echt héél scherp op zijn.

Ook goed om uit te zoeken: bij welke contracten en leveranciers kan het tarief in de toekomst een probleem gaan vormen? Zijn er ontwikkelingen gaande die u in de gaten moet houden?

 

3. Op = op! Tekort aan materialen en personeel

We zien het steeds meer in allerlei sectoren: grondstoffen die schaars zijn. Papier in de drukkerijen. Hout en metaal in de bouw. En dan zijn er nog de human resources: ook aan personeel is een groot tekort. Allerlei soorten externe dienstverlening waar organisaties gebruik van maken, kunnen daardoor in het gedrang komen. Het is soms zelfs nodig om de dienstverlening zelf over te nemen. Bijvoorbeeld zelf beveiligers inhuren in plaats van dat door een beveiligingsbedrijf te laten doen. Dan wilt u wel precies weten wát u zelf in huis moet halen. Wat waren eigenlijk de afspraken in het contract? In hoeverre kunnen we daar zelf een alternatief voor vinden? Idealiter bent u de schaarste vóór, zodat u er vooraf op in kunt spelen.

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Wat is contract- en leveranciersmanagement?

Emeritor-adviseurs denken dagelijks met organisaties mee hoe vervelende verrassingen op inkoopgebied te voorkomen. We helpen systematisch, effectief en efficiënt te sturen op zowel naleving van contractafspraken als leveranciersprestaties . Het goed inrichten van contract- en leveranciersmanagement levert veel op. Zo betaalt u niet te veel voor diensten en neemt u ook geen diensten af waarvan u onvoldoende gebruikmaakt. Een ander voordeel: professioneel ingericht contract- en leveranciersmanagement helpt u ten volle te profiteren van de expertise van uw leveranciers.

 

Maak een top 10 en borg risico’s

Eén van onze adviezen in deze onzekere tijden: maak een top 10 van de meest spannende contracten. Van welke contracten zou u ’s nachts wakker kunnen liggen? Zo’n top 10 moet echter geen eenmalige exercitie zijn. Uiteindelijk wilt u risico’s duurzaam borgen in uw organisatie. Emeritor hanteert daarom als best practice CATS CM®. Een methode die mensen, procedures en systemen verbindt. Door die onderdelen van CATS CM® toe te passen die bij uw organisatie aansluiten, richten we contract- en leveranciersmanagement pragmatisch, professioneel en profijtelijk in!

Meer lezen over contract- en leveranciersmanagement? Bekijk hier de meest gestelde vragen over contract- en leveranciersmanagement.

Ronald Vroom

Ronald Vroom

Managing Consultant

Vakidioot aan het woord: Kim Wijbenga

Vakidioot aan het woord: Kim Wijbenga

Kim Wijbenga (23) werkt sinds 2 jaar bij Emeritor. Ze is junior consultant en ondersteunt publieke organisaties met aanbestedingen en inhuur. We zijn trots dat Kim voor ons werkt! In deze aflevering van ‘Vakidioot aan het woord’ deelt Kim haar ervaringen.

Hoe ben je bij Emeritor terechtgekomen?

“Ik rondde aan de Hogeschool Rotterdam de opleiding HBO Logistics Management af. Mijn afstudeeropdracht was bij Tuinderij Vers, waar ik aan de slag ging met de volwassenheid van de inkoopafdeling. Daar kwam ik erachter dat ik inkoop een leuk vak vond, maar nog niet op een vaste plek wilde zitten. Toen ben ik via Google op zoek gegaan naar een organisatie voor inkoopconsultancy en Emeritor stond vrijwel bovenaan.”

 

Op welke manier heb jij je binnen Emeritor persoonlijk kunnen ontwikkelen?

 “Ik hoop dat ik binnenkort de stap van junior naar medior consultant kan zetten. Dat is mijn doel voor dit jaar. Om dit mogelijk te maken begin ik aan een training op het gebied van leiderschap. Ook heb ik binnenkort twee cursusdagen over contractmanagement. Net als elke junior heb ik eerder al interne trainingen gevolgd over Europees aanbesteden, Spendency en Facilitaire inkoop.
Er wordt heel goed geluisterd naar jou als persoon en je krijgt het vertrouwen dat de organisatie het beste met jou als medewerker voorheeft; dat doet Emeritor heel goed.”

Wat maakt jouw baan aantrekkelijk?

“Ik vind de diversiteit het leukst aan mijn baan. Ik wil niet elke dag hetzelfde doen. Ik heb nu veel afwisseling in mijn werkweek. Bij een opdracht voer ik 32 tot 36 uur per week minicompetities uit voor de inhuurdesk. Mijn overige uren ben ik bezig met Europese aanbestedingen bij twee andere opdrachtgevers. Dit doe ik samen met een ervaren collega, waardoor ik veel kan leren.

Als ik een collega nodig heb, weet ik bij wie ik terecht kan; dat is heel fijn. Iedereen binnen Emeritor is heel toegankelijk.”

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Kim Wijbenga

Kim Wijbenga

Inkoopadviseur

Vakidioot aan het woord: Judie Agterof

Vakidioot aan het woord: Judie Agterof

Judie Agterof (33) werkt al meer dan 8 jaar bij Emeritor. Ze ontwikkelde zich van financieel data-analist tot senior consultant. In die rol ondersteunt ze publieke organisaties, onder meer met het verbeteren van de inkoopvolwassenheid en Europese aanbestedingen. We zijn trots dat we deze expert zo lang aan ons hebben kunnen binden! In deze aflevering van ‘Vakidioot aan het woord’ deelt Judie haar ervaringen.

Hoe ben je bij Emeritor terechtgekomen?

“Nadat ik de hbo-opleiding Small Business and Retail Management had afgerond, wilde ik nog verder leren en heb ik Bedrijfskunde gedaan. Na het behalen van mijn master ging ik werken bij een detacheringsbureau in de hoek van de zorgverzekeringen. Van daaruit ben ik verder gaan kijken en ik zag een advertentie voor een financieel data-analist bij Emeritor. Ik dacht: nou dat lijkt me wel wat…”

Op welke manier heb jij je binnen Emeritor persoonlijk kunnen ontwikkelen?

“Wanneer de inkoopadviseurs met de financiële analyse aan de slag gingen, kon ik in de rol van financieel data-analist al meekrijgen hoe het inkoopvak in elkaar steekt. Dat sprak me aan en later heb ik de overstap gemaakt naar inkoopadviseur. Ik ben aan de slag gegaan met Europese aanbestedingen. Meer ervaren collega’s zoals Edwin Bijlsma keken uiteraard met me mee, maar ik mocht snel het diepe in.”

Wat maakt jouw baan aantrekkelijk?

“Bij de projecten krijg je overal wat mee van de inhoud, en die kan heel verschillend zijn. Neem mijn werk bij gemeentes: de ene keer heb je het over het onderhoud van de sportvelden, de bomen of de riolering, dan gaat het weer over de opvang van zwerfdieren; er komt van alles voorbij.”

 

Ook niet onbelangrijk: zijn de collega’s bij Emeritor een beetje aardig?

“Het zijn collega’s die je makkelijk kunt bellen en appen; ze staan altijd open voor vragen en helpen je verder. Bovendien weten ze waarover ze het hebben. Dat heeft me wel gebracht tot de kennis die ik nu heb.”
De vraag der vragen: hoe is het Emeritor gelukt om jou al die tijd vast te houden?
“Binnen Emeritor kan er heel veel op het gebied van groei. Dat maakt dat ik het zo naar mijn zin heb.”

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Judie Agterof

Judie Agterof

Senior Inkoopadviseur