Een vorkheftruck leasen: dit kunt u leren van de autoleasemarkt

De markt voor autolease is vele malen groter dan die voor het leasen van Material Handling Equipment, in geld, in omzet en in wielen. Binnen de autolease zijn de bijbehorende processen en procedures ook verder doorontwikkeld. Bij het leasen van een vorkheftruck kunt u veel leren van de autoleasemarkt. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Kansen voor de vorkheftruckmarkt 

Ondernemen is risico’s nemen. Daarbij worden risico’s op het primaire proces eerder geaccepteerd dan op ondersteunende activiteiten. Het managen van het bedrijfswagenpark is zo’n ondersteunende activiteit waarvan risicobeheersing en het creëren van flexibiliteit inmiddels voldoende zijn gewaarborgd. De sector voor het leasen van Material Handling Equipment, zoals vorkheftrucks, loopt hierin echter achter.  

Flexibiliteit wordt door leveranciers van vorkheftrucks doorgaans aangeboden als lease met een langere looptijd of huur met een kortere looptijd. Huur biedt weliswaar flexibiliteit in capaciteit, maar is relatief duur. Juist hier zou de vorkheftrucksector kunnen leren van de autoleasemarkt. Dat kan bijvoorbeeld de volgende vormen aannemen: 

  • Een van de leasevormen voor auto’s is full operational lease, waarbij onderhoud, reparaties en verzekeringen zijn inbegrepen. Bij full operational lease kennen we de gesloten en open calculatie. In het laatste geval ligt het maandelijkse leasetarief vast, gebaseerd op de norm, maar wordt er aan het einde van de leaseperiode een berekening gemaakt van de verschillende componenten.

    Bij de gesloten leasecalculatie betaalt u een van tevoren vastgesteld bedrag gedurende de gehele looptijd. Over tarieven voor de respectievelijke kostencomponenten in het leasebedrag (bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen) worden vaste prijsafspraken gemaakt en de CBS-prijsindex borging is uw zekerheid dat gedurende de overeenkomst de tariefstelling conform de initiële afspraken blijft. Een gesloten calculatie zou ook bij het leasen van vorkheftrucks een uitkomst zijn, om verrassingen op een later moment te voorkomen.

  • De looptijd-draaiuren matrix is een ander instrument uit de autoleasewereld. Dit is leasen met flexibiliteit in de capaciteit, tegen vooraf afgesproken tarieven bij afwijkingen in looptijd of draaiuren. Ook dit instrument heeft de vorkheftruckleasemarkt veel te bieden. Door inzet van de looptijd-draaiuren matrix blijft uw vorkheftruckvloot up-to-date en kan overcapaciteit flexibel worden afgeschaald, blijven uw kosten beheersbaar en worden financiële verrassingen voorkomen.

De expertise van Emeritor

In een markt is er altijd vraag en aanbod, maar als ‘het aanbod’ nog beperkt is zou het misschien een duwtje in de rug moeten krijgen vanuit ‘de vraag’. Met andere woorden, het is bij uitstek de rol van de inkoper over de hierboven aangedragen mogelijkheden in gesprek te gaan met de leveranciers. Ook kunnen zulk soort oplossingen worden opgenomen in een Programma van Eisen of Request for Proposal, dan wel worden besproken in het kader van contract- of leveranciersmanagement.

Emeritor heeft zowel ervaring in het begeleiden van inkoopprojecten voor leaseauto’s als voor Material Handling Equipment. Overweegt u, afhankelijk van uw bedrijfssituatie, om het managen van flexibiliteit en risico in de praktijk te brengen en heeft u daar de kennis of capaciteit niet voor beschikbaar? Emeritor kan hiervoor de juiste expertise leveren en helpt u graag met de selectie van de beste leverancier.

Rob van Dijk

Rob van Dijk

Senior consultant