Een vorkheftruck leasen: dit kunt u leren van de autoleasemarkt

Een vorkheftruck leasen: dit kunt u leren van de autoleasemarkt

De markt voor autolease is vele malen groter dan die voor het leasen van Material Handling Equipment, in geld, in omzet en in wielen. Binnen de autolease zijn de bijbehorende processen en procedures ook verder doorontwikkeld. Bij het leasen van een vorkheftruck kunt u veel leren van de autoleasemarkt. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Kansen voor de vorkheftruckmarkt 

Ondernemen is risico’s nemen. Daarbij worden risico’s op het primaire proces eerder geaccepteerd dan op ondersteunende activiteiten. Het managen van het bedrijfswagenpark is zo’n ondersteunende activiteit waarvan risicobeheersing en het creëren van flexibiliteit inmiddels voldoende zijn gewaarborgd. De sector voor het leasen van Material Handling Equipment, zoals vorkheftrucks, loopt hierin echter achter.  

Flexibiliteit wordt door leveranciers van vorkheftrucks doorgaans aangeboden als lease met een langere looptijd of huur met een kortere looptijd. Huur biedt weliswaar flexibiliteit in capaciteit, maar is relatief duur. Juist hier zou de vorkheftrucksector kunnen leren van de autoleasemarkt. Dat kan bijvoorbeeld de volgende vormen aannemen: 

  • Een van de leasevormen voor auto’s is full operational lease, waarbij onderhoud, reparaties en verzekeringen zijn inbegrepen. Bij full operational lease kennen we de gesloten en open calculatie. In het laatste geval ligt het maandelijkse leasetarief vast, gebaseerd op de norm, maar wordt er aan het einde van de leaseperiode een berekening gemaakt van de verschillende componenten.

    Bij de gesloten leasecalculatie betaalt u een van tevoren vastgesteld bedrag gedurende de gehele looptijd. Over tarieven voor de respectievelijke kostencomponenten in het leasebedrag (bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen) worden vaste prijsafspraken gemaakt en de CBS-prijsindex borging is uw zekerheid dat gedurende de overeenkomst de tariefstelling conform de initiële afspraken blijft. Een gesloten calculatie zou ook bij het leasen van vorkheftrucks een uitkomst zijn, om verrassingen op een later moment te voorkomen.

  • De looptijd-draaiuren matrix is een ander instrument uit de autoleasewereld. Dit is leasen met flexibiliteit in de capaciteit, tegen vooraf afgesproken tarieven bij afwijkingen in looptijd of draaiuren. Ook dit instrument heeft de vorkheftruckleasemarkt veel te bieden. Door inzet van de looptijd-draaiuren matrix blijft uw vorkheftruckvloot up-to-date en kan overcapaciteit flexibel worden afgeschaald, blijven uw kosten beheersbaar en worden financiële verrassingen voorkomen.

De expertise van Emeritor

In een markt is er altijd vraag en aanbod, maar als ‘het aanbod’ nog beperkt is zou het misschien een duwtje in de rug moeten krijgen vanuit ‘de vraag’. Met andere woorden, het is bij uitstek de rol van de inkoper over de hierboven aangedragen mogelijkheden in gesprek te gaan met de leveranciers. Ook kunnen zulk soort oplossingen worden opgenomen in een Programma van Eisen of Request for Proposal, dan wel worden besproken in het kader van contract- of leveranciersmanagement.

Emeritor heeft zowel ervaring in het begeleiden van inkoopprojecten voor leaseauto’s als voor Material Handling Equipment. Overweegt u, afhankelijk van uw bedrijfssituatie, om het managen van flexibiliteit en risico in de praktijk te brengen en heeft u daar de kennis of capaciteit niet voor beschikbaar? Emeritor kan hiervoor de juiste expertise leveren en helpt u graag met de selectie van de beste leverancier.

Rob van Dijk

Rob van Dijk

Senior consultant

Met dit instrument wordt leasen flexibel en transparant

Met dit instrument wordt leasen flexibel en transparant

Bij het leasen van bedrijfsauto’s willen bedrijven niet verrast worden door grote naheffingen. Die kunnen het gevolg zijn van een hercalculatie vanwege meer – of minder – kilometers of het vroegtijdig inleveren van de auto. U wilt vooraf weten wat de kosten zijn bij diverse looptijden en kilometrages. Als oplossing voor dit probleem hebben leasemaatschappijen voor auto’s de looptijd-kilometrage matrix ontwikkeld.

Wanneer u de auto inlevert voor de einddatum van het leasecontract, betaalt u voortijdige beëindigingskosten: het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde van de auto. Verkoopwaardes kunnen in de loop van de jaren sterk veranderen en daarmee is het financiële risico dat u loopt groot. Denk aan diesel-uitvoeringen van personenauto’s.

Als de verkoopwaarde bijvoorbeeld € 4.000,- lager is dan de boekwaarde, dan komt dit bedrag voor uw rekening. Daar bovenop komen de management fee en rente berekend zoals deze zouden zijn bij het volledig uitdienen van het leasecontract.

Meer-kilometers zijn duurder

Naast de kosten van voortijdige beëindiging worden in het leasecontract meer- en minder-kilometers afgerekend op basis van de prijs per kilometer. Vaak betaalt u een hoger bedrag per meer-kilometer dan dat u terug krijgt bij minder-kilometers.

Een voorbeeld: stel dat de leasekosten oorspronkelijk zijn vastgesteld op 35.000 km per jaar en u rijdt in werkelijkheid 45.000 km per jaar, dan betaalt u een meerprijs voor 10.000 km. Een bedrag van € 0,35 per meer-kilometer is niet ongebruikelijk, wat neerkomt op € 3.500,- per jaar.

Wanneer u in werkelijkheid slechts 25.000 km per jaar hebt gereden, dan zult u waarschijnlijk niet meer dan € 2.500,- terugkrijgen. Dit omdat het tarief voor minder-kilometers slechts € 0,25 bedraagt.

De voordelen van de looptijd – kilometrage/draaiuren matrix

Als oplossing voor bovenstaande probleem hebben leasemaatschappijen voor auto’s de looptijd-kilometrage matrix ontwikkeld. Bij afspraken door middel van deze matrix krijgt u vooraf wél het gewenste inzicht in de kosten van de auto. Dat werkt als volgt:

Als u een matrix bij het leasecontract heeft afgesproken, weet u vooraf wat de leasetarieven zijn in geval van wijzigingen van de looptijd (bijvoorbeeld van 60 maanden naar 24 maanden) of het aantal kilometers (bijvoorbeeld door meer thuiswerken van 35.000 km naar 25.000 km per jaar).

Het verschuldigde leasetarief leest u rechtstreeks af uit de matrix en geldt vanaf het moment dat u de auto ontving.

Op deze manier kunt u het leasecontract op ieder gewenst moment beëindigen. U rekent altijd af op basis van de werkelijke kilometerstand en looptijd.

De matrix staat daarmee garant voor flexibiliteit en transparantie. Bovendien wordt het risico van fluctuaties in de verkoopwaarde afgewenteld op de leasemaatschappij en betaalt u even veel voor meer- als voor minder-kilometers. De looptijd-kilometrage matrix is dan ook een innovatie die het leasen van auto’s de afgelopen jaren aantrekkelijker heeft gemaakt.

Ook nuttig voor andere sectoren

De looptijd-draaiuren matrix kan ook toegepast worden in andere sectoren, bijvoorbeeld in de logistiek voor het leasen van vorkheftrucks. Dit is nog niet heel gebruikelijk, maar daarom wellicht juist extra aantrekkelijk in uw situatie. Nieuwsgierig naar de toepassing van de looptijd-draaiuren matrix in de markt van Material Handling Equipment (MHE), zoals vorkheftrucks? Zie meer hierover in deze blog.

Overweegt u uw risico’s beter te managen en alle service- en financiële condities te verbeteren, maar heeft u daar de kennis en capaciteit niet voor beschikbaar? Emeritor heeft de juiste expertise in huis en helpt desgewenst bij de realisatie en selectie van de beste leverancier.

Rob van Dijk

Rob van Dijk

Senior consultant

Kopen of leasen van bedrijfsmiddelen: de voor- en nadelen op een rij

Kopen of leasen van bedrijfsmiddelen:
de voor- en nadelen op een rij

Heeft u nieuwe bedrijfsmiddelen nodig? Dan zijn er belangrijke beslissingen te nemen. Eén daarvan is: hoe gaat u die nieuwe vrachtwagen, bestelbus of heftruck financieren? Wilt u die bedrijfsmiddelen kopen of leasen? Hieronder leest u de belangrijkste voor- en nadelen als het gaat om kopen of leasen.

Bedrijfsmiddelen kopen: de voor- en nadelen

Een voor de hand liggende manier om een nieuw bedrijfsmiddel te verkrijgen is deze te kopen. Hiermee bent u in één keer eigenaar en heeft u geen uitstaande lening bij een andere partij.

Beschikt u over voldoende geld dat niet nodig is voor uw bedrijfsvoering? Dan is kopen een goede optie, zeker omdat geld op de bank met de huidige lage rentestand heel weinig opbrengt. Omdat u geen rente betaalt, wat bij lease of huur wel het geval is, weet u direct de totale hoogte van de aanschafprijs voor uw nieuwe bedrijfsmiddel.

Een bijkomende zorg is natuurlijk wel het onderhoud, de verzekeringen en het beheer. Wanneer u alle bedrijfsmiddelen op deze manier aanschaft, moet deze bijkomende zorg intern georganiseerd worden en zijn de toekomstige uitgaven hiervoor onvoorspelbaar en daarmee risicovol.

Financial lease: de voor- en nadelen

Een alternatief voor koop is financial lease. Hiermee doet u niet in één keer een grote investering, maar betaalt u de leasemaatschappij elke maand een vast bedrag voor de afschrijving plus rente. De kosten voor de aankoop van het bedrijfsmiddel worden gespreid over de gekozen looptijd, bijvoorbeeld 60 maanden.
Kortom, financial lease biedt budgetzekerheid en belast de financiën van de organisatie niet al te zwaar. Vanwege de rente, management- en administratiekosten bent u opgeteld wel meer kwijt dan bij aankoop.

Full operational lease: de voor- en nadelen

Full operational lease is een leasevorm inclusief onderhoud, reparaties en verzekeringen. Aan het einde van de overeenkomst kunt u kiezen uit drie opties: aankoop van het materieel, verlengen van het contract of inleveren van het materieel en wisselen voor nieuw.

Het nadeel van full operational lease is vaak dat u vastzit aan de lange looptijd of met hoge afkoopkosten wordt geconfronteerd bij tussentijdse inlevering van het materieel.

Bij full operational lease kennen we de gesloten en open calculatie. Bij de gesloten leasecalculatie met volledig inzicht betaalt u een van tevoren vastgesteld bedrag gedurende de gehele looptijd. Over tarieven voor de respectievelijke kostencomponenten in het leasebedrag (bijvoorbeeld onderhoud, verzekeringen) worden vaste prijsafspraken gemaakt en wordt inzicht gegeven. Daarnaast de CBS-prijsindex borging is uw zekerheid dat gedurende de overeenkomst de tariefstelling conform de initiële afspraken blijft.

De kosten kunnen bij de afgesproken norm, bijvoorbeeld 48 maanden en 35.000 kilometer, niet afwijken van dit bedrag per jaar. Daarnaast kunt u de flexibiliteit vergroten door middel van zogenaamde looptijd-kilometrage -en/of looptijd-draaiuren matrices, waarbij u van tevoren precies weet wat de consequenties zijn bij aanpassingen van de leaseperiode en/of het jaarlijkse aantal kilometers of draaiuren.

Het tegenovergestelde van een gesloten leasecalculatie is een open leasecalculatie. Hierbij ligt het maandelijkse leasetarief ook vast, gebaseerd op de norm, maar wordt er aan het einde van de leaseperiode een berekening gemaakt van de verschillende componenten.

Zelf doen of uitbesteden?

Hebt u binnenkort een nieuw bedrijfsmiddel nodig? Zoals uit het bovenstaande blijkt is kopen zeker niet de enige optie. Maar is uw kennis of capaciteit op het gebied van financiering niet voldoende? Wij helpen u graag bij de selectie van de beste leverancier voor zowel koop als lease.

Rob van Dijk

Rob van Dijk

Senior consultant