Stop met micromanagen

Stop met micromanagen: hoe CATS CM® contractmanagement efficiënter maakt

 

Als je contracten niet proactief managet, kun je net zo goed stoppen met aanbesteden en inkopen. Heb je deze prikkelende oneliner wel eens gehoord? Die is misschien wat gechargeerd, maar legt wél de vinger op de zere plek. Contractmanagement is soms meer een papierwinkel vol zogenaamde paarse krokodillen dan een efficiënt proces dat bijdraagt aan de organisatiestrategie. Dat moet anders kunnen.

 

Gedegen contractmanagement als oplossing in onzekere tijden

Er speelt momenteel veel dat invloed heeft op contracten die organisaties hebben met leveranciers: grondstoffen die schaars zijn, personeelstekorten, forse prijsstijgingen, het stikstofdossier, veranderende milieuwetgeving… In de bouw en infra komen projecten soms zelfs helemaal stil te liggen. Met goed contractmanagement ben je weerbaar en voorkom je onaangename verrassingen. Maar wat is goed contractmanagement? En wie is er verantwoordelijk voor?

De 6 fasen in de levensloop van een contract

In het woord contractmanagement lijkt besloten te liggen dat er pas iets beheerd hoeft te worden als het contract er is. Als je kijkt naar onderstaande 6 fasen in de levensloop van een contract, zou je dus verwachten dat de manager van een contract pas bij fase 4 betrokken is.

Fase 1: behoefte specificeren
De opdrachtgever stelt eisen en wensen op voor een product of dienst.

Fase 2: offerte
De opdrachtgever vraagt offertes op en maakt een selectie van leveranciers.

Fase 3: onderhandelen
Leverancier(s) en opdrachtgever onderhandelen over de voorwaarden. (Bij aanbestedingen gaat dat uiteraard anders.)

Fase 4: ondertekenen
Het tekenmoment! Nu wordt het contractdossier samengesteld en het contract geregistreerd.

Fase 5: uitvoeren
De levering of dienstverlening begint; het contract wordt gemonitord. Afwijkingen en wijzigingen registreer je.

Fase 6: beëindigen en evalueren
Het contract is ten einde of gaat een verlenging in. Je werkt de registratie bij. Belangrijke contracten evalueer je. Dat kan eventueel met de eindklant door middel van een klanttevredenheidsonderzoek: contractmanagement 2.0.

Fase 1 tot en met 3 lijken vooral iets voor de afdeling inkoop, de fasen daarna taken voor de contractmanager. Omdat contractmanagement meer behelst dan het fysieke contract zelf, is het echter aan te raden de contractmanager al vanaf fase 1 te betrekken. Contractmanagement raakt allerlei aspecten van een organisatie: processen en procedures, personeel en organisatie, methoden en communicatie, (IT-)systemen en leveranciers. De kunst is om een gestructureerde werkwijze te vinden waarin je al die aspecten meeneemt, zonder te veel tijd kwijt te zijn aan onbeduidende details. 

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Geen paarse krokodillen met CATS CM®

Hoe doe je dat nu, die volledige levensloop van contracten pragmatisch, professioneel en effectief inrichten met alle betrokken collega’s en leveranciers? Hiervoor werken wij al jaren samen met CM Partners. Zij ontwikkelden de methode CATS CM® vanuit de volgende overtuiging:

  • Het is beter brandjes te voorkomen dan ze te moeten blussen.
  • Je kunt niet alles micromanagen: kies welke contracten je intensief beheert en welke niet.
  • Een heldere rolverdeling met ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is essentieel.
  • De scenario’s en systemen voor contractmanagement moeten écht werken voor de organisatie.

Met de methode CATS CM® kies je die scenario’s en systemen, maak je een ideale rolverdeling, help je contractmanagers focussen en krijg je controle over contracten. Zo weet iedereen precies wat hij of zij moet doen en staat de structuur voor contractmanagement als een huis. Al in fase 1 neem je actuele wet- en regelgeving en de missie en visie van de organisatie mee. Organisatiedoelstellingen vertaal je naar contractdoelstellingen. De contractprestaties evalueer je. Zo draagt contractmanagement bij aan de strategische koers van de organisatie.

Klinkt zo’n gestructureerde, overzichtelijke en ritmische contractmanagementmethode je als muziek in de oren? En zit je niet te wachten op ‘paarse krokodillen’? We denken graag met je mee of en hoe CATS CM® voor jouw organisatie zou kunnen werken. Neem contact met ons op voor een gesprek.

Zo word je koploper circulair inkopen

Zo word je koploper circulair inkopen

Durf jij een voortrekkersrol in te nemen als het gaat om duurzaam en maatschappelijk verantwoord (inkoop)beleid? Lees dan vooral verder, want in deze blog geven we tips aan MVO-coördinatoren en andere kartrekkers die van circulair inkopen de norm willen maken.  Hieronder gaan we in op de stappen die bedrijven en overheden kunnen zetten om een echte circulaire organisatie te worden.

Circulair inkopen is duurzamer, kostenbesparend én maakt je organisatie aantrekkelijk voor werkzoekenden, samenwerkingspartijen en klanten. Maar hoe krijg je nu alle collega’s mee? We schreven het al in onze vorige blog over 5 manieren om te starten met circulair inkopen: circulariteit moet je in je organisatiebeleid verankeren. Hoe pak je dat concreet aan? Dit zeggen onze specialisten erover!

Circulair inkopen begint bij een ambitieuze directie


Het klinkt misschien gek, maar de inkoopafdeling moet eigenlijk niet de aanjager zijn van circulair inkopen. Circulariteit speelt immers niet alleen op het exacte moment dat je materialen, producten of diensten inkoopt. Denk maar aan de situatie dat je nauw gaat samenwerken met een nieuwe ketenpartner. Wie doet dan de check of deze partner inzet op hergebruik? Waarschijnlijk niet een taak die standaard in het pakket van de inkoper zit.

Ander voorbeeld: stel dat je ouder meubilair op kantoor hebt staan, ooit gekocht bij een bedrijf dat al niet meer bestaat. Wat gebeurt er met die meubels als je ze vervangt? Kunnen ze elders opnieuw gebruikt worden, of kun je in elk geval de hoeveelheid afval die ervan overblijft tot het minimale reduceren? Daar denkt een inkoopmanager misschien niet uit zichzelf over na. Je leest het al: circulair inkopen begint niet per se bij inkoop. Waar dan wel? Wat ons betreft bij een MVO-coördinator en/of bij een ambitieuze directie.

 

Van ambities naar concreet circulair beleid


Ons eerste advies bij het opstellen van duurzaam beleid: schakel de slimme krachten in die al voor jouw organisatie werken. Overal zit wel een manager die een ‘groene mindset’ heeft of iemand die duurzaamheidsontwikkelingen in de markt nauwgezet volgt. Circulariteit-ambassadeurs, zou je ze kunnen noemen. Hun kennis kun je aanvullen met handige leidraden en tools die er bestaan voor circulair inkopen. De overheid stelt er een aantal openbaar beschikbaar. Zo is er een kenniskaart met antwoorden op alle veelgestelde vragen over de circulaire economie. En heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een grondstoffenscanner waarmee je in kaart brengt welke grondstoffen jouw organisatie gebruikt én hoe je risico’s op schaarste verkleint.

 

De volgende stap: spread the word!


Heeft de directie doelen gesteld? Dan is het tijd om de boodschap te verkondigen. Als je wil dat het nieuwe beleid doorsijpelt naar de IT-afdeling, HR en facilitair management (en noem maar op), zul je al die collega’s ook mee moeten krijgen in het circulair denken. Het is een ware paradigmaverschuiving, hieronder mooi op een rijtje gezet met de 6 R’en van de R-ladder:

Hoe het was: produce, use, throw away, produce again.
Hoe het wordt: rethink, reduce, re-use, repair, recycle, recover.

Toegegeven – soms is er nog wat koudwatervrees. Kritische collega’s denken dat circulair inkopen duurder is of zien het nut er niet van in. Dan is het zaak om te laten zien dat er juist financiële voordelen (en subsidies!) zijn voor circulaire organisaties. Bovendien zijn duurzaamheidsdoelen vaak direct te koppelen aan andere bedrijfsdoelen, of bij gemeenten bijvoorbeeld aan het collegeakkoord.

 

 

Vind de oplossing voor uw bedrijf in één van onze whitepapers

Innoveren doe je samen met de markt

Goede marktverkenning is essentieel bij circulair inkopen. Er is misschien wel een start-up die het product dat jij zoekt sinds kort helemaal uit hernieuwbare grondstoffen maakt, of een bedrijf dat met een modulair systeem werkt. Zijn dat soort oplossingen er nog niet? Dan kun je in een samenwerkingsverband aan productontwikkeling werken. Samen vernieuwen dus. Bij aanbestedingen kan dat met het innovatiepartnerschap.


Circulair inkopen – een circulair proces

Misschien een open deur, maar circulair inkopen is als bedrijfsproces óók circulair. Het stopt nooit. Onderdeel van die cirkel is een feedbackmoment. Je evalueert dan of de nieuwe manier van werken daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen. Zo is het cirkeltje weer rond.

Waar het nog wel eens misgaat, is het contractmanagement. Circulair inkopen beïnvloedt op allerlei manieren de contracten met leveranciers, partners en klanten. Je wil bijvoorbeeld ineens vastleggen waar grondstoffen precies vandaan komen, in welke mate een product repareerbaar is, of wat er met materialen gebeurt na gebruik. En dat allemaal zodat je écht bijdraagt aan de circulaire economie, en niet alleen maar om ‘een vinkje te kunnen zetten’. Een ervaren adviseur op het gebied van inkoop, contractmanagement en circulariteit kan kritisch meekijken in het hele circulaire proces en helpen de juiste keuzes te maken. Wil je een casus aan ons voorleggen? Neem contact op!